L’Ajuntament d’Alcoi, a través de la regidoria de Polítiques Inclusives, ha començat a pintar pictogrames en els passos de vianants pròxims a centres educatius, parcs i zones esportives amb la finalitat que les persones amb autisme comprenguen i entenguen amb major facilitat les funcions del pas de zebra.

Es tracta de pictogrames oficials homologats, ja que actualment és el sistema alternatiu per excel·lència utilitzat per a la comunicació amb aquest col·lectiu. El projecte consisteix en el dibuix d’una seqüència de pictogrames en la primera i última franja dels passos de vianants. Aquests pictogrames indiquen: Per a, mira, cotxe parat i creua.

Cal destacar que són blaus perquè, dins de la Seguretat Viària, els senyals de trànsit que serveixen per a informar són quadrades i de color blau. A més, el blau és el color representatiu de l’autisme, donant així visibilitat al col·lectiu. La seqüència és una adaptació dels passos de vianants. Ha de ser natural en arribar a aquest punt esperant l’oportunitat per a creuar, mirar els pictogrames, per això es pinten en el primer lloc on fixem la vista en situar-nos enfront del pas de vianants, és a dir, la primera franja blanca.

«Aquest és un projecte treballat i consensuat amb l’Associació Tea-Asperger Font Roja – Mariola. Actuem per tindre una ciutat més accessible, amable i inclusiva per a tots els col·lectius. En aquest cas la intenció és afavorir la integració i col·laborar perquè els xiquets i xiquetes amb autisme puguen transitar de forma més segura. Al mateix temps que llevem barreres arquitectòniques, també treballem per a eliminar barreres cognitives».

Cal destacar que els accessos als centres educatius on hi ha semàfors no es pintaran els pictogrames per tal d’evitar dobles indicacions. En els casos on no hi ha passos de zebra, també es pintaran seguint les indicacions tècniques pertinents.