El Partit Popular planteja mesures per a frenar l’augment de la pobresa a Alcoi, revelat per un informe del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament. L’estudi exposa que 10.029 alcoians tenen rendes per davall del llindar de la pobresa i que 12.985 estan en risc d’exclusió social. Els tècnics constaten que la ciutat perd mà d’obra que marxa a altres ciutats i adverteixen de l’increment de població que perpetua les ajudes socials com a mitjà de vida. “L’informe és demolidor. Hem de reaccionar i aplicar mesures per a canviar aquesta dramàtica situació”, afirma la regidora Amalia Payá.

La Regidoria de Benestar Social ha elaborat el primer Informe de pobresa, corresponent a 2020. El treball analitza la situació social, demogràfica, econòmica i laboral de la població. Una de les principals novetats de l’informe, com explica la regidora del PP, és que ofereix dades sobre els indicadors de pobresa a escala local. L’estudi estima que 10.029 alcoians tenen una renda que està per davall del llindar de la pobresa, així com que 12.985 habitants d’Alcoi estan en risc d’exclusió social. “Són xifres inassumibles per a Alcoi”, sosté Payá.

L’informe adverteix que aquests indicadors, quan ofereixen dades en l’àmbit comarcal (amb resultats millors que els de la província i la comunitat), “esbiaixen la realitat” perquè inclouen, diuen, “alguns dels municipis més rellevants en material industrial de la província i de la Comunitat Valenciana, concretament Ibi, Onil i Castalla”.

La regidora es mostra “alarmada” per un altre de les dades que ofereix l’informe: l’èxode de mà d’obra. Segons l’estudi, “Alcoi ha anat perdent població en edat de treballar, malgrat presentar un creixement poblacional relativament estable, la qual cosa indica que hi ha una clara emigració de la mà d’obra cap a altres municipis o llocs on troben més possibilitats d’accedir al mercat de treball, per la crisi que ha viscut l’economia alcoiana i de la qual no acaba de recuperar-se”.

La conseqüència d’aquesta emigració de mà d’obra, assenyala l’informe, és l’envelliment de la població que generarà “un problema estructural”: que la ciutat no trobe reemplaçament quan la “generació del baby boom” es jubile. En aquest sentit l’informe considera “alarmant” el descens de l’índex de renovació de la població activa, és a dir, la relació entre els quals s’incorporen a l’activitat i els que l’abandonen. La taxa ha passat del 115% en 2010 al 73,8% en 2019. Aquest índex és cinc punts inferior al de la província i al de la Comunitat Valenciana. “És urgent abordar un pla amb mesures i incentius perquè els joves d’Alcoi tinguen oportunitats a la seua ciutat”, incideix l’edil del PP.

Ajudes socials com a mitjà de vida
L’informe subratlla que el 43,23% de la població entre 16 i 64 anys roman inactiva, això és, sense treball i sense estar registrada en els sistemes públics com a demandants d’ocupació. L’estudi alerta que “part considerable” d’aquest segment de població depén de les ajudes socials. “Basa principalment la seua subsistència en els recursos procedents dels serveis socials i ajudes d’organismes i entitats locals, perpetuant aquesta via com a mitjà de vida, assenyala el treball del departament de Benestar Social. Segons el parer de la regidora del PP, “no podem permetre que els nostres veïns depenguen de les ajudes, hem d’oferir-los un futur”.

Amalia Payá apunta una altra dada de l’informe: la taxa de dependència, és a dir, la proporció de població activa que manté a la dependent. Aquest indicador ha crescut tres punts des que governa el PSOE a Alcoi. “Ja és hora de deixar lemes falsos com l’Alcoi en positiu i dedicar-se a afrontar la realitat amb polítiques que incentiven els sectors econòmics. Deu anys d’un Govern que no fa res estan tenint unes conseqüències catastròfiques per a Alcoi”, manifesta la regidora.

“Les dades són molt tristes, però més trist és encara veure que l’alcalde, Antonio Francés, els obvia i no aparenta cap intenció de plantejar mesures per a remuntar. No es pot entendre aquesta actitud tan passiva sense pensar que la seua única voluntat és mantindre un clientelisme amb objectiu electoral”, conclou la regidora.