L’Ajuntament d’Alcoi s’ha adherit al contracte de subministrament elèctric de la Central de Compres de la Diputació d’Alacant, en concret a l’Opció 1 amb preus fixos i garantia d’origen 100% Energia Renovable d’Iberdrola. Amb aquesta mesura, s’aconseguirà un estalvi de 200.215 euros a l’any tenint en compte els preus estipulats en aquest contracte respecte als actuals. Aquest preu no inclou l’IVA ni l’Impost elèctric, a més cal assenyalar que aquests càlculs s’han realitzat tenint en compte els consums d’energia obtinguts en el 2020.

Pel que respecta a l’estalvi econòmic per a enguany amb el contracte actual s’haurien pagat 863.720 euros, mentre que finalment es pagarà 663.505 euros.

La central de compres de la Diputació d’Alacant té com a fi agrupar els processos d’adquisició de béns i serveis per a tots els ajuntaments que així ho desitgen, aconseguint d’aquesta manera diversos objectius: la simplificació del procediment administratiu municipal, l’estalvi de costos derivat de les economies d’escala que permeten les compres agrupades i l’atenció més ràpida i eficient en les tramitacions de contractes.

Cal destacar que gràcies a aquest acord el consistori ha formalitzat un contracte d’energia elèctrica amb garantia d’origen 100% renovable, que respecta el medi ambient i evita les emissions de CO₂ i altres gasos contaminants. La Comissió Nacional de Mercats i la Competència és la que certifica tot el procés de Garantia d’Origen renovable des de la seua generació fins a la seua comercialització i ús.

“Amb aquest contracte tindrem un important estalvi econòmic per al nostre ajuntament i garantim l’energia d’origen 100% renovable. Hem obtingut una millor oferta que negociant de manera individual perquè amb la Central de Compres s’aconsegueixen millors preus a l’ésser una entitat major. Des de l’ajuntament continuarem treballant per a obtenir els millors serveis al menor cost possible”, ha afirmat el regidor d’Obres i Serveis, Jordi Martínez.