Ja ha començat la segona fase de l’obra que servirà per a acabar d’estabilitzar tot el vessant d’aquesta part del Polígon Santiago Payá. Són obres que no tenen cabuda com a emergència i es consideren d’urgent tramitació. Han sigut adjudicades a la UTE denominada Ladera P.I. Santiago Paya Alcoy Unión Temporal de Empresas. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 89.495,67 euros, IVA inclòs, sent l’import de l’IVA de 15.532,31 euros. L’actuació és cofinançada entre l’IVACE i l’Ajuntament d’Alcoi. El termini d’execució és de tres mesos, no obstant això l’empresa ha indicat que la seua intenció és acabar les obres en el menor temps possible i està previst que es reduïsca el termini de manera considerable.
Pel que respecta a l’actuació, es considera convenient diferenciar-les en dos subgrups: actuacions per a completar la solució en situació definitiva del lliscament profund del vessant i la resta d’afeccions produïdes per les pluges en la resta de l’obra.

ACTUACIONS PER A COMPLETAR LA SOLUCIÓ EN SITUACIÓ DEFINITIVA DEL LLISCAMENT PROFUND
Són actuacions necessàries per a garantir l’estabilització de la zona superior del vessant lliscat. Realitzaran un revestiment, ancoratge i emmallat dels barrancs per a contenir el terreny, evitar despreniments i protegir-los de processos erosius. Aquestes superfícies aniran hidrosembrades, per a afavorir la germinació d’espècies i protegir les superfícies. En la zona inferior al camí es disposarà una làmina d’impermeabilització per a protegir el mur de la sobrecàrrega del terreny reconstruït.

RESTA D’AFECCIONS PRODUÏDES PER LES PLUGES
Retiraran el material dels talussos en terra amb lliscaments superficials que han col·lapsat sobre el camí de servei o algun punt localitzat del cunetó de guarda. Depenent de la necessitat de cada punt, se sanejarà en la profunditat necessària afectada pel lliscament i es realitzarà la seua reconstrucció mitjançant blocs d’escullera o s’executaran les obres de drenatge necessàries, com a cunetes de formigó revestides i els baixants de connexió amb el cunetó de guarda. Protegiran el talús mitjançant malla amb ancoratges.
Respecte a les afeccions en el ferm, s’ha de realitzar la reparació dels danys per arrossegaments de l’aigua en la zona, igualant el ferm amb l’aportació del llast artificial necessari o un paviment de formigó, depenent de cada tram.

1ªFASE
Recordem que a la fi de setembre va finalitzar l’actuació d’emergència en el Polígon Santiago Payá per a evitar que anaren a més els problemes causats per la borrasca ‘Gloria’, que amb unes pluges molt intenses en molt poc temps va provocar un despreniment del vessant situat en la part superior del cunetó. Aquest despreniment del vessant va trencar part d’aquest cunetó i va afectar algunes empreses.
Les obres de la primera fase, considerada d’emergència, es van dur a terme per a l’estabilització dels terrenys esfondrats durant la borrasca Gloria i van consistir en la retirada de les terres caigudes sobre l’esquena de les naus industrials, atalutzament del vessant existent, amb el tall de desenes de pins arrossegats, la construcció d’un mur d’escullera per a contenció del peu del lliscament, la reconstrucció del tram de camí de servei desaparegut i la del cunetó de guarda, on ara en cas de pluja les aigües ja poden ser reconduïdes. L’import d’aquestes obres mínimes i imprescindibles per a evitar danys majors, va ascendir a 136.922,67 euros d’execució i de 5.384,50 euros d’honoraris tècnics.
Recordem que el cunetó es va construir per a evitar les filtracions d’aigües pluvials que inundaven les naus de les empreses tant en la part aquest com en l’oest del polígon. Amb les dues obres, tant la del cunetó oest com l’est del polígon Santiago Payá, l’Ajuntament va invertir prop de 500.000 euros per a donar solució als problemes d’aigües pluvials que tenien les empreses d’aquesta important àrea industrial de la ciutat.
El regidor d’Empresa, Alberto Belda, indica que: “per al nostre Govern la Indústria a Alcoi és una prioritat. En 2021 dedicarem més de 2 milions d’euros a aquest sector. En concret, 1.020.000 euros per a finançar el Pla Director d’Impuls Industrial (ImpulsAlcoi), que comprén totes les mesures, actuacions i programes dirigits a implementar el pes de l’activitat industrial a Alcoi, fomentar l’aparició d’activitats més intensives en tecnologia i coneixement que incrementen la competitivitat i el valor afegit de les empreses. Aquesta quantitat es preveu completar amb prop d’un milió d’euros de les ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) a les quals opta l’ajuntament per a millorar els polígons de la ciutat”.