En total, l’Ajuntament d’Alcoi destinarà en 2021, 106.000 euros per a ajudar les famílies alcoianes més desfavorides a pagar els subministraments bàsics dels seus domicilis, incloent l’IBI. Les beneficiades durant l’any passat van ser 1.308 famílies.

L’Ajuntament d’Alcoi enviarà la setmana vinent una carta informant de les ajudes a les persones que l’any passat ja van rebre aquesta subvenció perquè les famílies en situació de precarietat econòmica puguen fer front als pagaments de les càrregues, obligacions, serveis i subministraments bàsics de l’habitatge, amb tota la documentació necessària per a poder-les tornar a demanar. En la carta se’ls informa de l’ajuda que rebran i se’ls dóna cita per a la seua tramitació, no obstant això es pot canviar per un altre dia, sent el termini del 17 de maig al 17 de setembre. A totes elles també se’ls adjunta la documentació per a demanar la bonificació de la taxa de fem per al 2021, ja que aquestes famílies també compleixen amb els requisits per a obtindre-la. Aquestes famílies tampoc paguen l’impost de clavegueram ja que estan exemptes.
Els beneficiaris d’aquestes ajudes són nuclis familiars amb ingressos inferiors a 12.000 euros anuals que no poden fer front a les càrregues necessàries per a poder viure en un habitatge estable.

La principal novetat és que fins l’any passat les famílies monoparentals podien rebre 90 euros si tenien un fill menor de 3 anys al seu càrrec i ara, passen a 120 euros i no és necessari aquest requisit.

La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, comenta: «Continuem treballant des de l’Ajuntament promovent que les famílies puguen tindre en els seus habitatges els serveis mínims coberts i, per això, un any més, hem tret les ajudes a les quals s’han acollit més de 1300 famílies en situació de precarietat. Sempre intentem facilitar al màxim aquests tràmits, enviant la informació a les famílies que l’any anterior s’han beneficiat i, en total, enguany hem destinat 106.000 euros per a cobrir els serveis bàsics de la llar com l’aigua, la llum o el gas, per exemple, evitant el desarrelament familiar”.

Les ajudes que poden rebre aquestes famílies són:
• Amb caràcter general els beneficiaris rebran una ajuda de 75 euros anuals.
• Unitats familiars amb fill/s menors de tres anys, 90 euros anuals.
• Unitats familiars amb discapacitats amb minusvalideses iguals o superiors al 65%, 120 euros l’any.
• Unitats Familiars amb víctimes per violència de gènere, 120 euros l’any.
• Famílies nombroses i monoparentals, 120 euros l’any.