La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través d’Ivace Energia, ha iniciat la segona edició de la línia d’ajudes per a impulsar les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en comunitats d’energies renovables.

Es tracta d’una línia d’ajudes dirigida a qualsevol comunitat d’energies renovables o comunitat energètica, ajuntaments, així com les comunitats de propietaris, a través de la qual se subvencionarà fins a un 45% el cost dels projectes de les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir d’energies renovables o energies residuals, en règim de comunitats d’energies renovables.

Tal com ha explicat el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, les comunitats energètiques locals són un element «clau» en la transició energètica, ja que persegueixen fins no sols econòmics, sinó també «fomentar la participació ciutadana, la utilització de les cadenes de subministrament locals i brindar oportunitats d’ocupació, mantenint el valor de la generació de l’energia dins de la població local».

En aquest sentit, ha explicat que gràcies a aquesta línia pionera d’ajudes específiques per a comunitats energètica, el Ivace va secundar l’any passat un total de set projectes d’energies renovables en comunitats locals d’energia. Una línia que, segons ha explicat Climent «es reforça significativament multiplicant per quatre el seu pressupost, fins a aconseguir els dos milions d’euros».

Al seu judici, la democratització energètica passa per la creació de comunitats energètiques, en les quals els ciutadans i ciutadanes «es converteixen en prosumidors, en part activa que participa i es beneficia de la producció, gestió i el consum d’energia a nivell local».

A través d’aquesta mena de comunitats, la ciutadania es pot organitzar per a produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia, generant beneficis no solament energètics, sinó també mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on es duga a terme la seua activitat.

Beneficiaris de les ajudes

Tal com publica el DOGV pot acollir-se a aquestes ajudes qualsevol comunitat d’energies renovables o comunitat energètica, els ajuntaments, així com les comunitats de propietaris.

Ivace Energia subvencionarà fins a un 45% del cost de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu. No obstant això, la intensitat de l’ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a mitjanes empreses, i en fins a 20 punts percentuals per a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i institucions sense ànim de lucre.

La quantia màxima subvencionable per projecte serà de 200.000 euros i el termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia demà, 28 d’abril i es prolongarà fins al pròxim 31 de maig.

Així doncs, poden beneficiar-se d’aquestes ajudes aquelles entitats que es basen en una participació oberta i voluntària, autònoma i efectivament controlada pels seus membres i els socis o els membres dels quals siguen persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis.

La finalitat de l’activitat de l’agrupació ha de ser proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a les zones locals on opera, en lloc de guanys financers.

Els membres han d’estar situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables, si desenvolupen la seua activitat o resideixen a, com a màxim, cinquanta quilòmetres a la redona de l’emplaçament del projecte.

Així mateix, les activitats de l’agrupació hauran de ser, entre altres, la generació d’energia procedent de fonts renovables, la distribució, el subministrament, el consum, l’agregació, l’emmagatzematge d’energia, la prestació de serveis d’eficiència energètica, la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o altres serveis energètics.