El Partit Popular d’Alcoi es compromet a eliminar la taxa de clavegueram, aprovada pel PSOE i Podem, si governa la ciutat. Així ho manifesta el portaveu del PP, Quique Ruiz, que ja va rebutjar a l’octubre la creació del nou impost. Segons assenyala, l’eliminació de la nova taxa serà una de les primeres decisions del futur govern d’Alcoi. “És una taxa injusta que no podem mantindre”, recalca el regidor.
El portaveu del PP assenyala que la taxa per al manteniment del clavegueram va ser incorporada a l’Impost de Béns immobles (IBI) per l’Ajuntament d’Alcoi en 1993. “Ara el PSOE d’Antonio Francés, amb el suport de Podem, creen de nou la taxa sense reduir l’IBI”, retrau Ruiz. Aqueix va ser un dels motius pels quals el passat octubre, en el procés de revisió de les ordenances fiscals, el Partit Popular va votar en contra de la creació de la nova taxa de clavegueram.
Per al Partit Popular és injust que els alcoians hagen de pagar un impost extra que ja estan pagant en l’IBI. “L’any passat vam votar en contra i el mes vinent d’octubre, quan es revisen les ordenances fiscals de 2022, sol·licitarem que aquest impost desaparega”, explica el portaveu. En qualsevol cas, si el PSOE manté la taxa, Ruiz insisteix que serà el seu govern el que l’elimine. “No és moment de gravar més als alcoians”, insisteix.
El portaveu del PP explica que l’Ajuntament disposa d’altres fórmules per a pagar els serveis sense carregar amb més imposats als alcoians. La primera, la bona gestió de la despesa per a evitar els constants pagaments als amics del PSOE. La segona, traure a concurs el nou contracte de l’aigua, com fa mesos reclama el PP. “El Govern d’Antonio Francés, lluny de licitar un nou contracte de l’aigua per a obtindre ingressos amb els quals fer front a la despesa del clavegueram, deixa passar el temps i aplica pròrrogues que nada beneficien a Alcoi, més aviat tot el contrari, com demostra la creació de la nova taxa”, indica Ruiz.
El portaveu del Partit Popular ha assegurat que “quan el Partit Popular governe, una de les primeres mesures que posarà en marxa serà l’eliminació de la taxa de manteniment del clavegueram”.
Sobre l’evolució de l’Impost de Béns immobles
En 1990 va entrar en vigor la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de 1988, obligant a una nova regulació de les Exaccions fiscals, taxes i preus públics. Es va crear l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals. Una ordenança que regulava el llavors “nou Impost de Béns immobles (IBI)”, que es va crear amb un tipus de gravamen de l’1%.
En 1993 es va produir l’increment de gravamen de l’1% al 1,12% per a absorbir en l’IBI les exaccions de Fem i Clavegueram. Posteriorment, en 1996, el llavors govern del PSOE ja va crear la nova taxa per prestació del servei de recollida domiciliària i tractament de fems, i ara en 2021, un altre govern socialista imposa la nova taxa de clavegueram.