L’OMIC (Oficina Municipal d’Informació a la persona Consumidora d’Alcoi) ha tramitat entre 2020 i 2021 un total de 53 reclamacions en el sector Transports (inclou transport aeri, terrestre, marítim i agències de transport), per cancel·lació de contractes de transport a causa de la covid-19 o de les restriccions establides per l’estat d’alarma. En total s’ha aconseguit a través de les reclamacions al sector Transports recuperar 8.900 euros de les persones consumidores.
D’aquestes 53 reclamacions cal ressaltar que 33 han sigut per a companyies de vol, havent-se resolt 19 reclamacions de manera favorable, 5 desfavorable, 2 estan en tramitació, 6 no han sigut contestades encara i 1 ha sigut desestimada. En creuers (viatges combinats) hi ha hagut 6 reclamacions, de les quals 2 s’han resolt favorablement, 2 desfavorablement i 2 encara estan en tramitació i finalment l’única reclamació amb tren s’ha resolt favorablement. La resta han sigut per a uns altres com a plataformes i agències de viatges per cancel·lacions tant de vols com de viatges combinats.
“Els viatges no són els únics contractes que s’han cancel·lat per coronavirus. Moltes persones s’han vist obligats a anul·lar i cancel·lar molts altres serveis com a esdeveniments culturals o espectacles, activitats de tota mena, celebracions familiars, encàrrecs, etc., o no els prestaran uns serveis que ja havien pagat. Les persones consumidores tenen dret a recuperar els seus diners, perquè aqueixes cancel·lacions no han de ser a la seua costa. Totes les persones han de saber que l’OMIC està també per a ajudar-los amb les seues reclamacions”, ha explicat la regidora d’informació i defensa de la ciutadania, Teresa Sanjuán.
Cal destacar que quan s’ha complit alguna cosa més un any de la declaració de primer estat d’alarma, encara són molts els consumidors que no han obtingut el reembossament dels viatges cancel·lats en diferents moments, a conseqüència de la pandèmia. En bastants casos han rebut un bo que no han pogut utilitzar o bé han iniciat alguna reclamació, sense èxit.
Les mesures excepcionals adoptades en el seu moment pel Govern per a afrontar els efectes de la crisi provocada pel coronavirus permetien que les agències de viatges, en comptes de reembossar els diners pagats, pogueren entregar als usuaris un bo d’un any per l’import equivalent al viatge combinat contractat, en els casos en què els diferents proveïdors de serveis no hagueren retornat l’import a les agències. No obstant això, obligar els afectats a acceptar aquests bons en lloc del reembossament contravé la normativa europea, per la qual cosa el juny de 2020 el Govern va modificar les mesures adoptades establint, entre altres coses, la voluntarietat dels bons en viatges combinats, com en el cas dels bons per als vols.
En el cas que les persones hagen sigut afectades per cancel·lació dels seus vols a causa de l’expansió del coronavirus, segons el Reglament pertinent tindran dret a:
• Reembossament o transport alternatiu: la cancel·lació del vol sempre comporta el dret a reembossament o al transport alternatiu, podent triar les persones afectades alternativament:
◦ Reembossament en 7 dies del cost íntegre del bitllet, corresponent a la part del viatge no efectuada, o a la part del viatge efectuada si el vol ja no té raó de ser. Quan siga procedent, a més, un vol de tornada al primer punt de partida com més de pressa millor. El reembossament podrà efectuar-se en metàl·lic, per transferència bancària electrònica, transferència bancària, xec o, previ acord signat per la persona viatgera, bons de viatge o altres serveis
◦ Conducció fins al destí final en condicions de transport comparables com més de pressa millor
◦ Conducció fins al destí final en condicions de transport comparables, en una data posterior que convinga a la persona viatgera, en funció dels seients disponibles
• Informació: consistent en el lliurament per part de la companyia aèria d’un imprés en el qual s’indiquen les normes en matèria de compensació i assistència
• Atenció: en funció del temps que siga necessari esperar, hi haurà dret al transport alternatiu oferit per la companyia aèria, a oferir gratuïtament a les persones viatgeres afectades menjar i refrescos suficients, així com a facilitar dues trucades telefòniques, télexs o missatges de fax o correus electrònics.
En el cas que la companyia aèria no complisca amb les seues obligacions i la persona viatgera estima que no s’han respectat els seus drets, han de reclamar a aquesta. En cas de no rebre resposta o la mateixa siga insatisfactòria, es podrà presentar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA).
Cal tindre en compte que, en tractar-se l’expansió del coronavirus d’una circumstància de força major aliena a la companyia aèria que cancel·la el vol, no hi haurà dret a cap compensació (indemnització).
Si l’aerolínia no ha cancel·lat el vol a un dels països o zones a les quals el Ministeri de Sanitat aconsella no viatjar, el Ministeri de Consum recomana a les persones usuàries que consulten els termes i condicions del contracte a la companyia o agència amb la qual hagen formalitzat el seu contracte de transport, i que verifiquen si s’estableix la possibilitat de cancel·lar el viatge per motiu d’emergència sanitària, o si la companyia aèria ofereix l’alternativa d’ajornar o cancel·lar el viatge a tals zones.
En el cas que es dispose d’una assegurança de viatge, es pot consultar l’oportuna pòlissa de cara a la cancel·lació del vol, encara que aquestes solen excloure de les seues cobertures les pandèmies o zones catastròfiques.
En el cas que no es complisquen les circumstàncies anteriors, i la persona usuària cancel·le el seu viatge, la companyia aèria no quedarà obligada a donar compliment tal com s’estableix en el Reglament.
Cal assenyalar que el Ministeri de Consum ha llançat una web (https://www.consumidorescovid19.gob.es/) per a orientar a les persones consumidores que hagen vist vulnerats els seus drets durant l’estat d’alarma. En aquesta web, a la qual es pot accedir mitjançant qualsevol dispositiu digital amb navegador d’Internet, s’atenen consultes relacionades amb viatges (vols, viatges combinats, tren, vaixell, autobús i allotjament), espectacles (festivals o concerts i un altre tipus d’espectacles), serveis (gimnasos, acadèmies, residències d’estudiants i altres serveis), entre altres qüestions.