L’Ajuntament d’Alcoi va aprovar de manera definitiva en el ple celebrat el 29 de desembre de 2020 la seua Ordenança de Circulació que, entre molts altres aspectes defineix la normativa específica per a la circulació en bicicletes, vehicles de mobilitat personal i patinets sense motor, també la velocitat màxima permesa a la ciutat i el nou sistema en el cas de les multes que beneficiarà a la ciutadania i defineix perfectament cada situació sense deixar-la a criteri de la Policia. Pel que respecta als límits en les velocitats, hui ha entrat en vigor en tota Espanya la normativa que ja especificava la nostra ordenança.

En aquesta Ordenança es regula la velocitat màxima permesa als nostres carrers, sent la intenció del govern pacificar la velocitat dels vehicles. Aquesta mesura no va tindre cap objecció per part de l’oposició. En tots els carrers en el qual hi haja un únic carril per sentit de la marxa, el màxim permés és de 30 km/h. Aquesta mesura redueix la velocitat en el 60% dels carrers d’Alcoi. En la resta se segueix com a norma general els 50 km/h. L’ordenança també regula la velocitat màxima en els carrils bicis, voreres bici, etc.

Hui ha entrat en vigor en tota Espanya aquests nous límits de velocitat, una mesura aprovada pel Consell de Ministres, que ja s’estava aplicant a la nostra ciutat i que estableix que el límit de velocitat en vies urbanes és de 20 km/h en vies que disposen de plataforma única de calçada i vorera; de 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació i de 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació, com a norma general.

A més de tractar les velocitats màximes, respecte a la circulació de bicicletes, patinets i VMP l’ordenança determina que s’ha de circular amb aquests vehicles pels carrils bici sempre que existisquen, en cas de no haver-hi la circulació, s’haurà de realitzar per la calçada, no podent anar per la vorera llevat que siga un menor de 10 anys acompanyat per una persona responsable o quan la persona amb bicicleta haja d’accedir a la vorera, ho ha de fer descendint de la bicicleta i transitant amb aquesta a mà fins al seu destí o lloc d’estacionament, de manera que ha d’actuar, amb caràcter general, com a vianant. També s’especifica les velocitats màximes permeses i que el casc és obligatori. L’ordenança també contempla que es puga circular amb aquesta mena de vehicles pels carrers per als vianants amb restriccions de velocitat i donant prioritat sempre al vianant.

Es tracta d’un document en el qual es va treballar des de fa temps, adaptant-se durant tot el procés els canvis que anava determinant la Direcció General de Trànsit respecte a les bicicletes, Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i patinets que es van incloure en la normativa local.

Pel que respecta a la tramitació, després de treballar el document el Govern i els tècnics municipals, va ser entregat a tots els grups polítics amb representació en el consistori perquè realitzaren les seues aportacions. En una posterior reunió els tècnics van explicar que mesures s’incorporaven i quins no, argumentant els motius d’aquestes decisions tècniques. El següent pas va ser l’aprovació en la Comissió de Governança per a passar després al Ple Municipal del 2 d’octubre on després de ser aprovat va passar a exposició pública i presentació d’al·legacions, per a la seua aprovació definitiva sense cap vot en contra en el ple del 29 de desembre de 2020.

“A la nostra ciutat ens anticipem a la normativa perquè la nostra intenció és la de pacificar la velocitat dels vehicles. A més volem tindre una ciutat més segura per als vianants, és una cosa fonamental.”, explica el regidor de Seguretat, Raül Llopis.