L’Ajuntament d’Alcoi ha obert el termini per a optar als dos plans d’ocupació d’emergència social per a la contractació de persones amb risc econòmic o d’exclusió social. El primer està específicament dirigit a joves qualificats i el segon prioritzarà la contractació de persones majors de 55 anys amb impossibilitat de cobrar la jubilació per haver cotitzat menys de 15 anys.

El termini per a presentar sol·licituds abasta del 13 de maig al 2 de juny, tots dos dies inclosos. Les instàncies i la documentació requerida es poden presentar a través de la Seu Electrònica (https://sedeelectronica.alcoi.org/) o de manera presencial, a través del Registre General de l’Ajuntament. Tota la informació pot consultar-se en la pàgina web del consistori www.alcoi.org.

Tots dos plans ofereixen contractes de jornada completa mitjançant la modalitat d’obra o servei determinat per un període de sis mesos. El primer està dirigit sobretot a persones joves qualificades, especialment en noves tecnologies. Els perfils buscats són els de tres auxiliars d’informàtica, dos enginyers informàtics i dos monitors esportius múltiples.

En aquest primer pla d’ocupació, a més de la necessitat de complir amb els requisits i comptar amb la titulació exigida per a cada lloc, s’establiran una sèrie de mèrits que atorgaran major puntuació. Entre ells, acreditar experiència en un lloc similar, tindre coneixements d’anglés, tindre coneixements de valencià i comptar amb titulacions superiors o complementàries (només en el cas dels llocs d’Enginyer Informàtic). Es prioritzarà també la contractació de persones amb edats inferiors als 30 anys, amb antiguitat en l’atur i que no perceben cap mena de subsidi. A més, s’establiran accions discriminatòries positives a favor de les dones, víctimes de violència de gènere, persones amb diversitat funcional, progenitors de família nombrosa o monoparental o persones en risc d’exclusió social.

El segon pla està dirigit a persones de qualsevol edat, encara que en aquest cas es donarà una major puntuació al col·lectiu de majors de 55 anys amb impossibilitat d’accedir a la jubilació per no haver superat els quinze anys de cotització necessaris per a cobrar un subsidi. També es tindrà en compte l’antiguitat en situació de desocupació i l’acreditació de no percepció de prestacions o subsidis per desocupació.

En aquest pla, s’ofereixen quatre contractes per a oficials forestals, dos peons forestals, quatre oficials de jardineria i un peó de jardineria. Es mantenen les mateixes accions discriminatòries positives i altres mèrits a valorar seran comptar amb permís de conducció, coneixements de valencià i experiència acreditada en una tasca similar al lloc al qual s’opta.

Aquests dos plans són propis de l’Ajuntament d’Alcoi i estan pressupostats en 266.000 euros, finançats amb fons procedents de la partida de 500.000 euros creada enguany amb caràcter extraordinari per la situació derivada de la pandèmia.

Segons remarca el regidor d’Industria i Ocupació, Alberto Belda, “des de l’Ajuntament d’Alcoi som conscients de les dificultats econòmiques i laborals que moltes famílies travessen a causa de la situació econòmica actual derivada de la crisi sanitària del coronavirus. Volem amb aquests plans ajudar aquestes persones a millorar els seus recursos i donar una oportunitat laboral, especialment als joves, a les persones desocupades amb majors dificultats d’inserció o reinserció professional, així com als majors de 55 anys que necessiten ampliar la seua cotització per a optar a la jubilació”.

A aquestos dos plans se sumarà pròximament un tercer, finançat amb 157.000 euros per la Conselleria d’Economia Sostenible dins del programa ‘Avalem Experiència’ per a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, en col·laboració amb les corporacions locals. En total, les tres iniciatives suposaran una inversió de 423.000 euros i permetran contractar 28 persones.