El Partit Popular d’Alcoi alerta de l’empitjorament de la situació financera de l’Ajuntament. La liquidació del pressupost de 2020 llança un romanent de tresoreria, és a dir, un dèficit acumulat, de 847.844 euros. Aquest concepte, resultat de restar el pendent de pagament (obligacions) als diners que es té i a l’arracada de cobrament (drets reconeguts), ha augmentat un 51,72% en l’últim any. En 2019 el romanent era de 558.812 euros.

La regidora del PP Amalia Payá considera “preocupant” l’increment del dèficit, una dada més rellevant que la simple liquidació del pressupost, que en 2020 va oferir un saldo positiu de 700.000 euros. La regidora alerta que l’increment del romanent “revela problemes de solvència de l’Ajuntament” i destaca el “risc imminent” de patir problemes de liquiditat per a afrontar pagaments.

La conseqüència directa del romanent negatiu és la retallada de la despesa en el pressupost de 2021. Així ho obliga la Llei d’Hisendes Locals. En l’últim Ple l’Ajuntament va aprovar l’anul·lació de partides per un import de 848.000 euros. La major retallada és per a la neteja d’edificis públics (300.000 euros) i despeses de personal en el departament de Serveis Socials (200.000 euros). Payá alerta que el dèficit està maquillat pel PSOE en aplicar el mínim percentatge d’ingressos de dubtós cobrament. “Si en lloc de computar 3,3 milions de dubtós cobrament, s’acostara més a la xifra real, que és de 5,7 milions, el romanent seria brutal”, manifesta Payá.

La regidora critica que el dèficit augmente en un 51,72% pese a l’escàs nivell d’inversions. En 2020 el PSOE només va executar el 21,14% de les inversions. Dels 25,3 milions pressupostats, el Govern d’Antonio Francés va deixar per gastar 19,9 milions. “L’Ajuntament està en números rojos malgrat tindre pendents desenes de projectes per executar des de l’any 2013”, lamenta l’edil.