Fa quasi 20 anys el Partit Popular va aprovar dur a terme un pàrquing subterrani en La Rosaleda, un projecte que va suposar l’eliminació de la zona verda, a pesar que segons van indicar en aquell moment, tan sols s’anava a eliminar durant les obres i que una vegada finalitzaren es reposaria.

La Colla Ecologista La Carrasca va presentar una demanda per aquest motiu i la sentència del Tribunal Superior de Justícia emesa l’octubre de 2005 era clara: “”(…) declarando asimismo la obligación del Excmo. Ayuntamiento de Alcoi de reponer la zona verde o espacio libre alterado de la Plaza de la Rosaleda (Plaza Constitución) al ser y estado que tenía antes de iniciarse las obras consecuencia de los acuerdos anulados, respetándose su situación física y jurídica urbanística establecida en el ordenamiento jurídico y, en particular, en el Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi (…)”.

El projecte ja ha sigut redactat i estableix amb els impostos inclosos un total de 2.438.066,73 euros per a la Reforma dels Aparcaments Subterranis i Reposició de la Zona Verda en la Coberta d’aquesta plaça.

Les obres bàsicament consistiran en la demolició del forjat de coberta per a la seua nova execució conforme les noves sol·licitacions estructurals (capa de terra de 80 cm i arbratge), així com el reforç de tots els elements estructurals, des de pilars fins a llosa de fonamentació i inclourà la zona verda corresponent.

“Ja s’han rebut els últims informes dels tècnics municipals per al projecte que es va redactar per a la reforma de l’aparcament de la Rosaleda i la quantitat al final del projecte supera els 2.400.000 euros, és a dir cadascun dels alcoians pagarem 40 euros pel problema que va causar el PP en la Rosaleda construint un aparcament que ara hem de refer amb els diners de tota la ciutadania d’Alcoi”, afirma el portaveu del Grup Municipal Socialista, Jordi Martínez.