El departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Alcoi va presentar en la sessió d’abril del Consell Econòmic i Social (CES) la nova edició del Pla de Formació per a la Millora de l’Ocupabilitat 2021. En aquesta trobada, les diferents entitats membre del CES, entitat que assumeix econòmicament el pla, van poder conéixer el contingut del mateix i realitzar aportacions.
Aquesta nova edició dona continuïtat a plans de formació anteriors per a continuar millorant l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació a Alcoi i connectar, d’aquesta manera, les necessitats de les empreses amb l’especialització de persones desocupades.
El programa gira entorn de dos àmbits. D’una banda, se centra en les Competències Professionals, que són transversals a diferents sectors productius en els quals es continua generant ocupació i l’especialització de la qual compta, en alguns casos, amb reconeixement legal. Per una altra, cerca potenciar les Competències Clau, com a eines fonamentals per a la cerca activa d’ocupació que amplien les possibilitats d’inserció laboral i reforcen les capacitats de la persones demandants d’ocupació.
En concret, en l’àmbit de les competències professionals es duran a terme accions formatives relacionades amb la Targeta Professional de la Construcció (TPC) en l’especialitat d’instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica i operadors d’aparells elevadors; Manteniment Total Productiu (*TPM) en l’especialitat de treballs de soldadura i oxitall; curs d’operador de maquinària; bones pràctiques d’higiene alimentària i gestió d’al·lergògens, més mesurades de prevenció enfront de la Covid 19; instal·lacions de lampisteria i instal·lacions d’evacuació d’aigües; logística i preparació de demanats multicanal; caixa i reposició per a supermercats; i neteja.
Respecte a l’àmbit de les competències clau, es desenvoluparan una sèrie d’accions formatives que es presenten sota els següents títols: “Coneix-T: Crea el teu projecte professional. Passos a seguir”; “Eines per a la cerca activa d’ocupació”; “Coneix i inscriu-te en Portalemp Alcoi i aprén a moure la teua candidatura en els diferents portals d’ocupació”; “Què és Labora i quins serveis t’ofereix?”; “El procés de selecció: Tipus i modalitats d’entrevista. Consells pràctics per a aconseguir l’èxit”; “Quines proves s’utilitzen en la selecció de personal? Coneixes les dinàmiques de grup?”; “Com planificar la meua cerca activa d’ocupació”; i “Gestió de tràmits administratius per a la teua cerca activa d’ocupació”.
El regidor d’Ocupació, Alberto Belda, subratlla que “després de l’experiència positiva de les edicions anteriors, es posa en marxa novament aquest Pla, constituït per píndoles formatives sobre competències demandades pel mercat laboral. En aquesta edició, a diferència de les anteriors, s’ha omés el criteri de l’edat per a accedir a la formació i per tant, qualsevol persona desocupada que complisca amb els requisits determinats per a cada curs, és susceptible de ser receptora de formació”.
Així mateix, l’edil explica que “en algunes de les modalitats formatives s’inclou formació específica sobre mesures preventives enfront de la Covid-19 donat el context en el qual s’està desenvolupant el pla. També s’inclouen aspectes nous en la formació sobre cerca d’ocupació en abordar-se qüestions com a noves formes de selecció via en línia, la utilització del certificat digital, etc”.
El Pla de Formació per a la Millora de l’Ocupabilitat es durà a terme durant l’exercici 2021 i té un pressupost de 24.000 euros. S’ha previst que les accions formatives es duguen a terme de manera presencial, si bé es contempla la possibilitat de realitzar formació sota la modalitat en línia, si la situació sanitària ho requerira o aconsellara.
Per a més informació, es pot consultar la pàgina de Portalemp (https://alcoi.portalemp.com/cursos.html) o contactar telefònicament amb el servei d’Orientació Laboral de Àgora (965537150).