Algunes xifres ens donen dades sobre la situació, per a aquest any 2021, el pagament de pensions serà de 163.000 mil milions de €, el mensual arriba als 10.151 milions d’ €. En 2013 any de l’última reforma de les pensions, el pagament anual era de 121.000 milions d ‘€, en vuit anys han pujat un 26%. Per cada dos treballadors hi ha un pensionista, a més la previsió de pujades serà més gran per l’imminent cobrament dels nous pensionistes, els de la generació del “Bay boom”, nascuts a partir de la dècada de 1960, en un moment en què es va cotitzar prou davant l’expansió econòmica.

Les reformes de les pensions de Zapatero el 2011 – allargar l’edat de jubilació als 67 anys- i de Rajoy en 2012 -introducció de l’Factor de Sostenibilitat (corrector que tingués en conte la major esperança de vida) i separar l’actualització de les pensions de l’IPC, deixant-lo en el famós 0,25%, havien suposat un desconten general en els Pensionistes. La promesa del nou Govern progressista era derogar la reforma de Rajoy (Factor de sostenibilitat i restituir la pujada vinculada a l’IPC), però es mantenia el allargar la jubilació com està previst als 67 anys.

S’està negociant la reforma de les pensions entre Govern i Agents Socials, en principi el vincular-les a l’IPC es manté (tot i que si és negatiu l’IPC no es baixaran però sí que es podran compensar amb futures pujades de l’esmentat IPC en els tres anys següents ). Un altre tema és el apropar la jubilació “real” a la legal, ara entre 64,2 anys i 65 anys, per a això es vol endurir la jubilació anticipada, amb nous coeficients reductors que en general penalitzessin els primers mesos. Una altra qüestió és com calcular la pensió, fins ara es feia tenint en compte la “base de cotització” és a dir la mitjana de la vida laboral (15 anys fins a 2013) que ara a partir d’al 2022 serà de 25 anys. Els Sindicats i els partits progressistes (no el PSOE), demanen que es tingui en conte tota la vida laboral i que es pugui escollir els millors períodes cotitzats per al càlcul de la pensió. Una proposta del Govern és que el % del càlcul de la pensió no vagi vinculada a la base de cotització, sinó a la pensió que es quedi directament, amb això tracta també que els que més han cotitzat (un exemple son en les jubilacions anticipades de els empleats de la Banca), al cotitzar per la base màxima -4.070,10 € -, i a l’aplicar-los la reducció si es jubilaven abans, no els perjudicava perquè així i tot se’ls quedava la pensió màxima, ara en 2.707 €- i a el fer-ho directament a la pensió, aquestes jubilacions privilegiades no sortirien tan ben parades. Una altra qüestió serà la dels autònoms, el vincular la quota que paguessin als seus ingressos reals, els pot beneficiar molt.

El problema de tot és la viabilitat d’el Sistema de Pensions. Les cotitzacions dels treballadors no són suficients i més en un moment de temporalitat, atur, etc. i sumat a tarifes planes de cotizació (de 60 € a l’mes), bonificacions per les contractacions etc., d’altra banda la Seguretat Social suporta el pagament de pensions atípiques, com son el pagament de les Pensions No Contributives (els que no van cotitzar el mínim de 15 anys) les de Viduïtat, Orfandat, a favor de familiars, etc., que suposen al voltant de 20.000 milions d ‘€ anuals. Aquestes haurien d’anar a càrrec dels Pressupostos de l’Estat. També la lluita contra el frau laboral de la Inspecció de Treball, en un país en què el treballar en “negre” suposa més del ‘20% de l’PIB, ajudaria a millorar les arques de la S. Social.

El Govern de coalició, amb dues ànimes diferents, el PSOE que torna a parlar d’aplicar el Factor de Sostenibilitat (ara “Equitat intergeneracional”) en aquesta reforma que farà per a finals d’aquest any i el que ve i que suposa implantar més aviat que tard un factor de correcció en les futures pensions lligat a l’esperança de vida, el endurir la jubilació anticipada, el proposar la “jubilació demorada” per sobre dels 68 anys, amb incentius de diners per cada any de pròrroga de la vida laboral, entre 4000 i 12000 € en funció del que es cotitce, i mentres l’altre soci, Unides Podem i els Sindicats volen atenuar el màxim totes les restriccions que es plantegen en la reforma.

Però totes aquestes mesures, amb un mercat laboral cada vegada més en precari, amb molta gent jove sense expectatives laborals i sense poder cotitzar no ajuda a l’sosteniment del sistema. Mentre es parla de fer que la gent tingui Plans de pensions -en la misèria de sous ningú pot estalviar-. De moment el Govern aposta pels plans d’Ocupació- aportacions de les Empreses, incentivats-fiscalment, aquest any la fiscalitat baixarà des del màxim de 8000 € anuals per al pla de pensions individual a 2000 €, davant el disgust de Bancs i Fons d’Inversió. Es parla també del model Austríac “la Motxilla austríaca”, en la qual es tractaria que l’empresari aportés un % a un Fons per a “futures contingències”, com seria complementar la pensió, però també per utilizar si un es queda a l’atur, ja que no hauria d’indemnitzar el empresari en cas d’acomiadament.

S’esperen moments remenats on el Col·lectiu de Pensionistes sortirà al carrer i va estar molt pendent de l’última reforma de les pensions en la que serà difícil mantenir drets. El Govern a compte dels Fons Europeus per allò de l’Covid, ja ha dit a Brussel·les que pensa fer amb la situació d’insostenibilitat del sistema de pensions espanyol i son les retalladles que venen.

JAUME BROTONS, Membre del Col-lectiu No+Precariet Alcoiá Comtat