El govern municipal va entregar el dijous, als grups de l’oposició, els informes als quals es va comprometre sobre el nou servei d’aigua de la ciutat.

Els documents entregats són, d’una banda, l’estudi tècnic i econòmic del servei d’aigua de la ciutat, en el qual s’analitza de manera exhaustiva l’actual servei, les necessitats i la descripció de la xarxa d’aigua de la ciutat, i d’altra banda se’ls ha facilitat un informe jurídic del gabinet extern de l’Ajuntament en el qual es reflexiona sobre les diferents qüestions a valorar en la nova fórmula de gestió del pròxim servei d’aigua.

Tant en l’informe jurídic com en l’estudi tècnic i econòmic es reflexiona sobre diferents qüestions, entre les quals figuren la continuïtat del personal de l’actual contracta en cas de municipalització, les diferents inversions a realitzar i el seu finançament, i sobre si la gestió directa comportaria una major eficiència que la indirecta, alguna cosa que és obligatori per a poder revertir la gestió d’un servei que estiga delegada.

Amb aquesta documentació s’obri un període de reflexió sobre la fórmula de gestió que es pot aplicar a partir del venciment de l’actual contracte i la intenció del govern municipal és que durant l’any vinent, i amb la nova pròrroga d’un any que s’ha sol·licitat, es puga resoldre la nova forma de gestió d’aquest servei.