La sostenibilitat és un dels principis bàsics sobre el qual pivota el marc normatiu de l’activitat turística, amb l’objectiu d’afrontar els nous desafiaments d’una forma sostenible social, ambiental i econòmicament, en 2019 Turisme CV va publicar una Guia amb 100 recomanacions per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana. Per a aterrar-ho en la realitat dels destins, en 2020 es va realitzar un estudi en el qual es van prendre com a referència 27 destins SICTED de la Comunitat Valenciana entre els quals es trobava Alcoi.

De l’estudi es desprén que Alcoi, respecte al conjunt dels 27 destins de l’estudi, contribueix més en els ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides, ODS 17 Aliances per a aconseguir els objectius, ODS11 Ciutats i comunitats sostenibles, ODS 15 Vida d’Ecosistemes Terrestres, situant-se tots per damunt del valor mitjà de la Comunitat Valenciana.

La priorització a Alcoi s’ha centrat en el desenvolupament socioeconòmic incloent la conservació del patrimoni natural i cultural. Destaquen els projectes de la Smart Office i el desenvolupament de productes turístics i altres que incrementaran la seua contribució a l’ODS 9 Indústria, innovació i infraestructures. El valor general d’Alcoi per damunt del valor mitjà de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, es recomana que les actuacions per al desenvolupament econòmic tinguen una perspectiva mediambiental i que incidisca en les persones com a àrea de millora. Els ODS més baixos corresponen a les energies assequibles i no contaminants i al Canvi Climàtic, per l’impacte negatiu que té l’ús d’energies contaminants en la indústria.

L’informe mesura el grau de consecució dels ODS respecte a la guia de les 100 recomanacions. Pel que respecta a Alcoi l’informe pot consultar-se a través de la Zona Professional de la web www.alcoyturismo.com que compta amb un apartat destinat a aquest efecte.

Des de la Generalitat han destacat en les conclusions de l’informe: “l’esforç i treball realitzat pel personal de l’àrea de turisme, pel personal tècnic d’altres àrees que ha col·laborat i ha permés disposar de la informació per a elaborar aquest informe. Agrair la voluntat política per part de l’Ajuntament d’Alcoi per la transparència i la voluntat per a l’obtenció d’aquest informe que esperem que servisca com una fotografia de la contribució d’Alcoi a la contribució de la Comunitat Valenciana, i com a full de ruta cap a una millora futura”.