Les darreres setmanes, mitjans de comunicació d’àmbit estatal, autonòmic i local es fan ressò dels projectes urbanístics que la Generalitat Valenciana, a través del Govern d’Espanya, presentarà per tal de buscar finançament europeu. Amb certa expectació les Associacions de Veïnes i Veïns del Centre Històric d’Alcoi esperaven de les nostres administracions un pla integral de rehabilitació d’un barri declarat Bé d’Interès Cultural des de fa dècades i que es troba en una delicada situació.

“Des de gener de 2020, amb les greus conseqüències que va tenir el pas de la DANA Glòria, s’ha fet evident (si no ho era ja abans) que el cor de la nostra ciutat necessita d’una intervenció urgent, global i decidida. Venim alertant, allà on ens escolten i els representants municipals en són ben conscients, que la situació de molts edificis requereix de la intervenció de l’administració o cauran en breu. L’estat de conservació, les cases deshabitades, l’ús com a segons residències, la dificultat de localitzar molts dels propietaris, els solars,…. fan imprescindible que no es deixe sols als residents davant la responsabilitat d’una envergadura que no poden assumir”. diuen des de les associacions.

“Ara ens hem assabentat que l’Ajuntament d’Alcoi ha preparat un total de 40 projectes per tal de captar aquests fons als propers anys i, malauradament, pel que fa a “l’agenda urbana” no hi ha cap projecte específic per al Centre, més enllà de la rehabilitació del Pont de Sant Jordi. I, a més, no hi ha cap projecte de rehabilitació de vivendes del Centre, però si hi ha d’altres barris”, es queixen a un comunicat.

“No volem dir, ni molt menys, que aquests, i d’altres, no siguen projectes imprescindibles. Però no podem entendre que el Centre siga, una vegada més, el gran oblidat. Ni tan sols projectes anunciats com ara el del Partidor o la rehabilitació de les façanes del Barri La Sang estan al document”, aclereixen.

Opinen les associacions que aquest fet posa de manifest que no existeix projecte de recuperació, rehabilitació i revitalització del Centre. Que, opinen, no és possible sense millorar les cases dels actuals residents, més enllà de peatonalitzacions i reurbanitzacions de carrers.

Considerem que la intervenció s’ha de fer “ARA O MAI”, donada la conjuntura i l’arribada de recursos europeus. I amb aquesta finalitat han traslladat aquestes peticions a totes les forces representades a l’Ajuntament d’Alcoi, insistint en la imperiosa necessitat de redactar un projecte global per buscar els recursos que ens puguen permetre “salvar el que ens queda de Centre2.