El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha reconegut  la labor la Fundació Educativa ACI – Col.legi Esclaves SCJ Alcoi en la conscienciació i la cura del nostre planeta.

Des del caràcter reparador de les Esclaves, es treballa per motivar a l’alumnat en l’estima de l’entorn, mitjançant diferents projectes, activitats i tallers que preparem colçe a colçe amb altres organitzacions i administracions locals i autonòmiques. Es tracta d’un Col•legi Ecoamigable que compta amb diversos projectes interdisciplinaris i de centre on l’alumnat és protagonista.

Mitjançant l’ hort escolar porten endavant el projecte “Cultivando vida” on es posa en valor les plantes aromàtiques del nostre entorn i i es descobreixen els usos que d’elles es poden extraure per a l’elaboració de sabons o ambientadors.

A més a més, treballen per tal d’aconseguir un “Pati Residus Cero”, motivant a l’alumnat a fer un ús responsable i reduir la petjada ambiental. També ofereixen als alumnes més majors la possibilitat d’anar al col•legi amb bicicleta o patinet.