Els alumnes de l’IES Cotes Baixes d’Alcoi igual que la resta centres de la Comunitat Valenciana ja coneixen els resultats de l´EBAU 2021. El centre alcoià va presentar a la convocatòria d’enguany un total de 111 alumnes, encara que finalment una alumna no es va presentar als exàmens. Dels 110 que sí que van fer la prova de l´EBAU, 95 van concórrer tant a la fase general com a la voluntària, i 15 que només van optar a aquesta última bé per a pujar nota o per haver cursat algún cicle formatiu. Del total presentat, tots els 110 han aprovat la prova, una xifra molt satisfactòria per al centre educatiu.

Els coordinadors de Batxillerat, Rosa Máñez i Lluís Oltra han destacat el gran esforç que tant l’alumnat com el propi centre educatiu han posat en la preparació tant de la prova com al llarg del curs. Gràcies a l’organització i distribució d’espais i professorat els alumnes han pogut cursar tot l’any de manera presencial i no han perdut res quant a contingut, una cosa molt important de cara a l´EBAU.

“Tot això sumat a la constància i les grans dosis de treball ha donat lloc a aquests resultats, molt positius, que ha registrat el centre en aquesta edició de la prova d’accés a la universitat” ha puntualitzat Máñez.