La Diputació d’Alacant ha aprovat la resolució mitjançant la qual se subvencionarà la tercera fase de les obres del barri de Els Clots. El Pressupost base de licitació per a la totalitat de les obres ascendeix a 341.022,26 euros. El termini d’execució de les obres és de 5 mesos.

L’objecte principal d’aquesta actuació és la renovació del clavegueram dels trams de carrers que conformen l’àmbit d’actuació del projecte, en concret, el carrer Rogelio Sanchis i el tram del carrer Gregorio Casasempere Juan entre el carrer Oliver i el carrer Pintor Laporta.

Les actuacions consistiran en la substitució de la xarxa de Clavegueram i la xarxa de Proveïment d’aigua potable actuals, la repavimentació de voreres i calçades adaptant disseny al compliment de les normes d’accessibilitat i la Senyalització viària.

El barri de ELS CLOTS és un barri construït en la postguerra, al voltant dels anys 50 i està format principalment per habitatges unifamiliars. Per tant, es tracta d’un barri amb una antiguitat superior al mig segle i lògicament la seua urbanització ha esgotat la seua vida útil. Serveis municipals com la xarxa de sanejament i la xarxa de proveïment d’aigua potable presenten problemes d’obsolescència dels seus materials, així com del seu funcionament.

La renovació dels serveis de clavegueram, suposen una oportunitat, per a la renovació de la xarxa de proveïment d’aigua potable i per a la renovació de voreres i calçades adaptant a les mateixes a l’estricte compliment de les normes d’accessibilitat.

Tal com indica el tècnic municipal en el seu informe, “les limitacions pressupostàries i la magnitud econòmica de la inversió van obligar des del principi a la divisió del barri per trams de carrers que permetria anar escometent la renovació dels seus serveis, així com la reurbanització d’aquestes”.

En l’actualitat, es pretén executar la FASE III, després d’haver executat la FASE II en 2020 i la FASE I en 2019. L’àmbit d’actuació de les fases anteriors va ser en la primera el tram del carrer Llibertat entre els números 1 i 13 i el carrer Els Clots. En la segona, el tram del carrer Pare Vitòria entre el carrer Gregorio Casasempere Juan i el carrer Llibertat, el tram del carrer Pintor Laporta entre el carrer Gregorio Casasempere Juan i el carrer Llibertat i el tram del carrer Llibertat entre el carrer Oliver i el carrer Pintor Laporta.

Queda pendent per a una o diverses fases posteriors els següents trams: Tram del carrer Metge Manuel Rodríguez entre el carrer Oliver i el carrer Pintor Laporta, Carrer Pintor Laporta entre el carrer Llibertat i el carrer Mèdic Manuel Rodríguez.

L’edil d’Obres i Accessibilitat Universal, Jordi Martínez, explica que “ens vam comprometre amb els veïns a reparar el clavegueram i les canalitzacions, continuem actuant per a millorar tots els barris de la ciutat. La xarxa de clavegueram presenta alguns problemes, sobretot, en aquelles parts de la ciutat més antigues, com és el barri de Els Clots pel que som conscients que calia actuar. Aquesta actuació millorarà la vida de la gent que viu en aquest barri alcoià”.