«Els túnels de Batoi», explica el regidor Aarón Ferrándiz, «són una zona molt transitada que connecta el barris de Santa Rosa i Batoi. Aquest tram es d’ús compartit per a vianants i per a ciclistes. A banda dels ciclistes, podem trobar gent gran, famílies, gent passejant les seues mascotes, gent menuda que torna de l’escola, etc. I des de Podem entenem que hem de fer un esforç per garantir la convivència i la seguretat de tots els diferents usuaris d’aquesta via».

«En aquest tram», detalla el regidor morat, «els vianants han de compartir espai amb les bicicletes en un tram on no hi ha delimitació d’espais per a garantir la seguretat viària de les persones que passegen per la zona. Considerem que aquesta falta d’ordenació de l’espai pot provocar situacions de risc, les quals ja tenim constància que venen produint-se. Tots i totes tenim el dret de gaudir d’aquest espai amb seguretat, i per tant amb responsabilitat i afavorint la convivència entre les diferents tipus d’usuaris que el fan servir».

L’eix ciclo-vianant acaba al carrer Mestre José Ribera Montes, just abans de començar el tram previ a l’entrada del primer túnel. I no es torna a reprendre fins que arribes a l’altura del Poliesportiu de Batoi.

«Des de Podem», continua el Sr. Ferrándiz, «entenem que aquest tall a l’eix provoca situacions d’inseguretat i perill per a les persones que van a peu i pensem que s’hauria de prendre algun tipus de mesura per regular aquest ús compartit i ser capaços de garantir la seguretat viària de tots els usuaris, també dels ciclistes».

Per aquests motius, realitzaran un prec al pròxim ple del dia 2 de juliol, amb les següents propostes:

– Que s’amplie l’eix ciclista des del punt on acaba al carrer Mestre José Ribera Montes, fins on es reprèn al barri de Batoi a l’altura del Poliesportiu, per garantir la seguretat de tots els usuaris que transiten per aquest espai, establint un carril de doble sentit per a ciclistes en el tram on no hi ha cap tipus de delimitació.

– Incloure la senyalització corresponent per garantir que es fa un ús correcte i responsable d’aquest espai.

– Que s’estudie la possibilitat de millorar la convivència i la informació disponible respecte al ús de la via una volta comença la Via Verda de la forma que s’estime més oportuna per garantir una millor seguretat d’aquelles persones que la fan servir i evitar que es faça un ús inapropiat que puga generar situacions de risc.