La Generalitat Valenciana ha informat que, després de comprovar que des del 2016 no hi ha hagut cap brot per Legionel·la, ha proposat que Alcoi siga considerat com un municipi més de la Comunitat a l’efecte de mesures de vigilància i controls especials.

Recordem que a Alcoi va ser declarat Zona d’Actuació Especial (ZAE) en 2002. Es considera ZAE aquella en la qual existeix un major risc de contagi per Legionel·la a conseqüència d’un brot comunitari d’origen ambiental. Aquesta mesura va comportar l’adopció de mesures de vigilància i control especials.

En 2016, després de la desqualificació d’Alcoi com ZAE, es van revisar les mesures de vigilància i es va considerar convenient que encara havia de dur-se a terme un control especial sobre les instal·lacions amb probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la, així com en la xarxa de proveïment d’aigua de consum humà, els vehicles de neteja viària i els vehicles que participaven en els asfalts.

Després de tot aquest temps sense casos, i després de la sol·licitud de l’Ajuntament, la Generalitat ja considera la nostra ciutat com un municipi més, per la qual cosa deixarà de tindre mesures especials i haurà d’adoptar les mateixes que la resta.

En el cas de la vigilància sanitària en la xarxa de proveïment d’aigua de consum humà, s’haurà de complir amb el Reial decret 140/2003, en el qual s’estableixen els criteris de qualitat d’aigua de consum humà. Per tant la concentració de CLR en la xarxa no haurà de superar 1ppm, això significa que es rebaixarà la cloració de l’aigua potable, que actualment està en 1’2 ppm (parts per milió) a 0’8 ppm a l’estiu i 0’6 ppm a l’hivern.

Pel que respecta a les instal·lacions de risc de legionel·losi en el nucli urbà, hauran de seguir els requisits especificats en el Reial decret 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la Legionel·la.

En el cas dels vehicles de neteja viària, s’haurà de garantir la neteja i desinfecció, garantint sempre la presència de biocida. S’haurà de portar un registre i fer controls periòdics per part del Centre de Salut Pública d’Alcoi.

Finalment en el cas de les fonts ornamentals, també s’haurà de realitzar preses d’anàlisis de Legionel·la de manera anual i controls de biocida i Ph de manera setmanal.

“Han sigut molts anys amb mesures especials, des de 2016, malgrat que no érem ZAE hem hagut de seguir amb diversos controls i mesures especials, ara per fi podem dir que es tanca el cicle i que la nostra ciutat, ja és una més en la Comunitat Valenciana en aquest sentit, estem molt satisfets amb aquesta mesura”, ha destacat el Vicealcalde, Jordi Martínez.