Segons s’han fet ressò els mitjans de comunicació al voltant de setanta facultatius de l’Hospital han reivindicat a la Conselleria de Sanitat i la Gerència del Departament de Salut que disposen del personal necessari per a cobrir les vacants que es produeixen al servei d’urgències.

Pel que sembla, seran metges especialistes els qui reforcen aquest servei durant els mesos de juliol i agost, amb les conseqüències que es poden derivar perquè pacients siguen atesos per facultatius dedicats a la seua especialitat i no a l’atenció d’una urgència.

Per aquests motius es planteja acordar que l’Ajuntament d’Alcoi inste al Govern Valencià a què, amb celeritat, done solució al problema de contractació dels facultatius necessaris per a cobrir les necessitats del sistema d’urgències d’Alcoi i poder garantir unes condicions idònies laborals i de formació per a les persones treballadores i aconseguir així un servei òptim per als usuaris del servei. També es demana que les places vacants siguen cobertes com més aviat millor i que la manca de facultatius a l’Hospital Verge dels Lliris siga tractada com una qüestió prioritària per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per aconseguir evitar en el futur situacions com les que ara es pateix al nostre Departament de Salut.

“És una proposta de tota la corporació per a intentar que se solucione aquest problema i poder tindre el millor servei possible d’urgències, esperem que es cobrisquen com més prompte millor totes les places vacants pendents, és una qüestió prioritària”, ha indicat l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés.