L’IES Cotes Baixes d’Alcoi ja forma part de la primera Xarxa de Centres d’Excel·lència de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. La distinció ha sigut rebuda en la seua especialització d’Automatització i Robòtica Industrial, un dels seus cicles formatius de grau superior dins de la família professional d’Electricitat i Electrònica.

L’objectiu d’aquesta xarxa que inclou un total de 30 centres és dinamitzar i concretar un projecte comú, per a programar i executar actuacions de caràcter innovador, experimental i formatiu en matèria d’FP. De fet, aquests centres podran optar a una ajuda específica del Consell per a complir els propòsits marcats. D’aquesta manera Educació pretén que els instituts d’excel·lència, nou d’Alacant, dues de Castelló i dènou de València, siguen referents en innovació a nivell autonòmic en cada família professional o sector productiu.

Per a rebre aquest reconeixement, l’IES Cotes Baixes ha presentat un pla d’acció que marca els principals pilars en matèria d’innovació i nous models educatius que aplicarà en els pròxims anys, una de les premisses que s’avaluen a l’hora d’atorgar aquesta distinció.

El director del centre, Fernando Sansaloni, assegura que “aquesta distinció és sinònim de treball i esforç, un reconeixement a tota la tasca que s’està realitzant per a oferir una formació professional de qualitat i sobretot reconeguda perquè d’una vegada per sempre es trenquen algunes de les barreres que segueixen aparellades als cicles formatius. Està comprovat que els cicles formatius són una finestra formativa i professional de futur i en l’IES Cotes Baixes continuarem treballant perquè la nostra oferta s’adapte cada vegada millor a les demandes professionals”.

Curs d´Especializació

Dins del creixement en la seua oferta formativa orientada al futur, l’IES Cotes Baixes va iniciar l’any passat el Curs d’Especialització “Expert en Sistemes de Fabricació Intel·ligent”.

El seu principal objectiu és desenvolupar i gestionar projectes d’adaptació de processos productius intel·ligents, identificant els objectius de producció, tenint en compte els indicadors clau de rendiment (KPIs), i aplicant tecnologies avançades amb sensors intel·ligents per al de control de la producció, comunicació industrial i virtualització de les màquines, així com requeriments de qualitat i seguretat.

Consta de 600 hores lectives i 100 de pràctiques en empreses del sector i es pot accedir a ell amb la titulació superior dels cicles Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, Disseny en Fabricació Mecànica, Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, Mecatrònica Industrial, Manteniment Electrònic i Automatització i Robòtica Industrial.

El procés de matriculació s’obrirà de manera oficial al setembre, però el centre ha iniciat un procés de preinscripció. D’aquesta manera s’establirà una llista amb els alumnes interessats amb l’objectiu de facilitar-los tota la informació i ajudar-los durant tot el procés inicial d’accés. Per a realitzar la preinscripció o informar-se sobre aquest curs es pot utilitzar l’apartat de pre matrícula de la web del centre (www.iescotesbaixes.org), el correu electrònic (03000400@gva.es) o via telefònica al 966528110.