Durant els mesos de Novembre 2020 a Març 2021, s’han realitzat un total de 5 sessions de debat dins dels Laboratoris de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi amb una metodologia participativa a cada un d’ells, generant-se un diagnòstic per detectar els principals problemes de l’habitatge per part dels assistents; fluxgrama relacional per establir la priorització i jerarquia dels problemes; planificació estratègica d’accions específiques que responguen als problemes detectats; i finalment, la valoració conjunta per part dels tres Laboratoris de les diferents accions proposades.

Finalment han acordat dur a terme les següents accions la Creació d’una comissió interdepartamental de l’Ajuntament en matèria d’habitatge i d’un nou portal web sobre l’habitatge a Alcoi. A més, respecte a les activitats es durà a terme la redacció d’un estudi diagnòstic sobre la tipologia d’edificis en àrees vulnerables així com les necessitats de la població usuària de l’habitatge social; l’organització d’unes jornades formatives sobre habitatge (tardor-hivern 2021), així com una campanya de comunicació amb l’objectiu de difondre la informació i les ajudes disponibles entre els agents i els usuaris finals que participen de la rehabilitació

Cal destacar respecte a la comissió interdepartamental que està formada per tècnics de diferents àrees i estarà coordinat amb l’Oficina de la Xarxa Xaloc, depenent de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià – El Comtat i la Conselleria d’Habitatge.

Els Laboratoris sobre habitatge són una iniciativa de l’OMHA (Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi). El seu objectiu és la generació de debats, recomanacions estratègiques i propostes per a la política municipal en habitatge de la ciutat. La composició dels Laboratoris està organitzada en tres àmbits d’interés específic; el Laboratori d’estat de l’habitatge i mercat; el Laboratori de perspectiva social de l’habitatge; i el Laboratori d’Innovació social en l’habitatge.

Ja s’han convocat als tres laboratoris per a treballar en l’organització i disseny dels distints projectes prioritzats i la previsió d’execució és que estiguen acabats a final d’any.

La regidora d’Habitatge, María Baca, afirma que: «S’ha fet una gran tasca de reflexió i posada en comú dels elements problemàtics per part dels diferents agents implicats en les polítiques d’habitatge així com noves propostes que sens dubte ens ajudaran a posar el focus en l’arrel dels problemes i millorar la qualitat de les accions que siguen dutes a terme a mitjà i llarg termini per part de diferents administracions i organismes».

Per la seua banda el president de l’OMHA, Cristian Santiago, indica que: «Aquest full de ruta, ens ha de facilitar que l’observatori continue consolidant-se com una ferramenta útil per avaluar, corregir i millorar les polítiques públiques d’habitatge aplicades a la nostra ciutat. En definitiva, un espai de participació que ens permeta impulsar de forma conjunta i decidida, amb els diferents agents implicats, les accions necessàries que ens ajudin a garantir el dret a l’habitatge».