El concurs de Teatre-Sainet costumista alcoià amb motius festers en la seua XXXIII edició ha quedat desert en no trobar el Jurat una obra que complira amb els requisits idonis per a la seua representació en els escenaris. Tampoc satisfeien els requisits literaris òptims que exigeix un certamen d’estes característiques.

En qualsevol cas, els membres del Jurat feren constar en acta el seu agraïment als participants, així com animaren els escriptors a continuar presentant sainets en les futures edicions d’aquest més que consolidat concurs.

El jurat estava compost per Francisco Pozo Giménez, Francisco Aznar Sánchez, Antonio Martínez Gisbert, Maribel Rodríguez Vicedo i el cronista de l’Associació, Ignacio Lara Jornet. Actuà com a president del jurat, el Vicepresident Primer Francisco Campos Climent i actuant com a secretari el de l’Entitat, Rafael Francisco Sempere Verdú.