La Bústia Ciutadana de l’Ajuntament d’Alcoi ha rebut 104 propostes durant el segon trimestre de 2021. Al llarg dels mesos d’abril, maig i juny, 94 persones han fet ús d’aquest servei i finalment s’han traslladat un total de 56 consultes o sol·licituds d’informe als diferents departaments municipals. Segons subratllen des de la regidoria de Participació Democràtica, cal tindre en compte que algunes propostes requereixen l’actuació de més d’un departament o inclouen diversos temes.

La regidora d’aquest departament, Tere Sanjuán, subratlla que aquest canal comunicatiu “redunda en una millora dels serveis públics que presta l’ajuntament, ja que els ciutadans poden fer arribar de manera ràpida i senzilla les seues propostes, suggeriments, agraïments o queixes relacionats amb temes de competència municipal. Aquests són atesos pels diferents departaments tan ràpid com és possible”.

Segons l’anàlisi de les dades obtingudes durant aquest període, el temps mitjà de resposta, des que una proposta és rebuda fins que es contesta és de 4,26 dies hàbils.

La mitjana de les propostes rebudes és de 35 mensuals, sent maig el mes en què més s’han rebut (amb un total de 41 expedients tramitats) i juny el mes en què menys s’han registrat (amb un total de 28 expedients). Els departaments que més activitat han registrat són els de Participació Ciutadana, Inspecció General de Serveis, Policia Local, Esports i Medi Ambient.

Pel que fa als temes plantejats amb major freqüència, aquests estan relacionats amb els serveis municipals, així com amb la circulació de vianants i vehicles en les vies públiques. Encara que en menor percentatge, la bústia també aprofita per assenyalar conductes incíviques i carències en el manteniment o neteja dels carrers, així com per a elevar consultes sobre taxes i impostos municipals.