El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Alcoi celebra que Guanyar incloga entre les seues preocupacions la revitalització del Centre històric de la ciutat, una zona que ja és prioritària des de fa temps per al Govern municipal, en la qual recentment s’han invertit 4,5 milions d’euros i on hi ha previstes inversions a curt termini que superen els 17 milions, entre rehabilitació d’habitatges i millora de les infraestructures.

Els socialistes recorden que, a través de diferents ARRU (Àrea de Regeneració i Renovació Urbana), s’han aprovat projectes per a aquesta zona per més de 7 milions, alguns dels quals compten amb la implicació de diferents Administracions, com la Generalitat Valenciana o la Unió Europea, a través del programa EDUSI.

D’una banda, s’invertiran 4.315.000 euros en la construcció i rehabilitació de nous habitatges per part de la iniciativa privada. Es preveu construir 40 habitatges i rehabilitar altres nou en la zona de la placeta Els Eres i El Partidor, fomentant la regeneració urbanística, social i econòmica d’aquesta zona.

A més, l’Ajuntament treballa per a construir habitatge públic en la mateixa àrea amb una inversió de 2,5 milions d’euros. Per a això, planteja l’edificació de quatre edificis, prèviament demolits, que donaran lloc a 24 habitatges dirigits a persones majors i joves, col·lectius amb més problemes per a trobar habitatge.

En El Partidor, concretament en els números 102 i 104 del carrer Sant Mateu, s’alçarà un altre interessant projecte que donarà com a resultat un ‘ecobarri’ en el qual 25 habitatges compartiran espais comuns com un jardí interior, locals, ludoteca i hort social, tot això per a afavorir la convivència de persones majors de 65 anys i menors de 35 anys.

A això se suma el projecte pilot d’habitatge públic de la Conselleria d’Habitatge, un edifici ecosostenible en el qual la Generalitat invertirà un milió d’euros, que s’emplaçarà en l’encreuament dels carrers Sant Jaume i Ambaixador Anar-los i del qual acaba de conéixer-se el projecte guanyador.

A part d’aquestes actuacions, el Centre Històric és present com a prioritat en els projectes que l’Ajuntament d’Alcoi prepara per a optar als fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea. Quant a construcció de nova oferta d’habitatge públic en el Centre, la proposta preparada per l’Oficina de Fons Europeus ascendeix als dos milions d’euros. Això es completarà amb una sèrie d’obres per a regenerar la trama urbana, així com amb una sèrie d’actuacions en infraestructures, pressupostades en més de sis milions d’euros i que també estan contemplades en aquest document.

Respecte a altres zones del Centre, com el barri de La Sang, el grup municipal socialista recorda que la Generalitat Valenciana, a través dels Pressupostos Participatius, ha aprovat la proposta llançada per l’Associació de Veïns i contempla rehabilitar el conjunt, incloent les quantitats necessàries en dos exercicis dins del procés, que encara aquesta obert.

Finalment, els socialistes es pregunten si per a Guanyar són menys importants altres barris de la ciutat, com per exemple la Zona Nord, per als quals s’han inclòs ambiciosos projectes als fons europeus com la rehabilitació d’habitatges i revitalització de la Font Dolça o les intervencions en el conjunt d’Escultor Ridaura-Pare Poveda o en Joan XXIII, pressupostades en més de 16 milions d’euros en total.

El portaveu del Grup Municipal Socialista, Jordi Martínez, subratlla que “el Centre requereix d’actuacions urgents i som plenament conscients d’això, tal com hem demostrat amb la creació del Pla Estratègic del Centre, aprovat per unanimitat per tots els grups de la Corporació; amb la creació de nous serveis i la unificació i millora dels existents; amb les ajudes a l’obertura de nous comerços; amb les obres per a millorar les infraestructures viàries o amb processos com el de la conversió en zona de vianants. Però també ens preocupem per no deixar de costat a cap barri ni a cap veí. Volem contribuir al fet que la ciutat en el seu conjunt estiga preparada per a afrontar nous reptes i a recuperar-se al més prompte possible”.