Com sabem están coexistin dos tipus de Rendes Mínimes o d’últim Recurs a l’Estat espanyol, l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Valenciana d’Inclusió, aquesta última en el ámbit de la nostra Comunitat Autònoma al mateix temps que altres similiars a la resta de Comunitats-.

L’Ingrés Mínim Vital no ha arribat a les famílies que s’esperava el poguessin rebre, i és que des del principi de la seva aprovació fa més d’un any, els requisits sol·licitats han fet decaure moltes sol·licituds, entre d’altres el mínim de temps per acreditar viure autònomament una persona sols o una familia-, es dir la composició de les Unitats de Convivència (que en molts casos conviuen unitats diferents davant la falta de mitjans básics per subsistir i la falta d’habitatge ), també els ingressos tengunts en compte a l’hora d’aprovar l’expedient -sempre els de l’any fiscal anterior- i no tenir en compte els ingressos en el moment en què es fa la sol·licitud i més amb el problema sobrevingut de la Pandèmia. Així els resultats són modestos i un de les grans lleis del Govern progresita de la nació ha passat casi inadvertit o si més no amb una sensació agredolça de la seva aprovació.

Pel que fa a la Renda Valenciana d’Inclusió, s’ha quedat a mitges en el seu camí ja que de les quatre modalidaes que es van aprovar i fa més de tres anys de la vigència d’entrada en vigor de la Renda Valenciana, l’última modalitat -la Renda Complementària de Prestacions per Treball-, que s’esperava per a abril de 2020 segons dia la llei de la Renda, pero es va prorrogar un any la seva entrada en vigència fins a Abril de 2021, i aquest any no s’ha dit res del seu desenvolupament.

Aquesta modalitat de la Renda suposava complementar els ingressos a les persones que encara treballant ho estaven fen a temps parcial, que són moltíssimes en aqueta situació, i els complementaba els seus ingressos fins al 80% de l’SMI – Salari Mínim Interprofessional-, és a dir a 720 € a l’mes, -sumada la ajuda i els ingresos parcials que uno té-.

La Renda Valenciana continua sent necessària per a complementar l’Ingrés Míním Vital (que és preceptiu l’sol·licitar primer), perquè ésta es superior en cuantía i la complementa com deiem, ia més aporta ajudes per a habitatge i subministrament, que estan contemplades també en l’Ingrés Mínim Vital, però no s’ha desenvolupat el seu Reglament i per tant no eu té vigent aquests tipus de ajudes.

En definitiva, tant el Govern progressista de l’Estat com el Govern de l’Botànic en aquestes mancances de desenvolupament adequat de lleis socials com són l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Valenciana, no han fet tot lo esperat per arribar adequadament a les persones necessitades i deixar empremta de lleis avançades. És una gran oportunitat perduda per la falta de voluntat política de fer veritables lleis socials que arribin a la majoria de la població empobrida per les diverses crisis econòmiques i la Pandèmia. Esperem que es fagen les oportunes gestions i accions polítiques perque totes estes mancances es solventen el més aviat posible.

Jaume Brotóns, Membre del Grup No+PRecarietat Alcoiá-Comtat