La intensa onada de calor que a mitat d’agost han patit el centre, l’est i el sud de la península Ibèrica ha provocat un gran increment dels nivells d’ozó troposfèric, per efecte combinat de les elevades temperatures i les emissions contaminants del trànsit motoritzat i el transport marítim.

Així, entre els dies 10 i 17 d’agost, al País Valencià, Catalunya, Andalusia, Castella-la Manxa i Comunitat de Madrid s’han produït vint-i-cinc superacions del llindar d’informació a la població establert per la normativa per a l’ozó, que està fixat en 180 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, com a mitjana horària.

El llindar d’informació a la població a partir dels 180 µg/m3 com a mitjana en una hora es va establir l’any 1992 seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, per tal de reduir els efectes sanitaris de l’ozó a curt termini. Encara que es tracta de superacions de nivells alts de contaminació durant un període de temps breu, suposen un risc per a la salut humana dels grups de població especialment vulnerables: infants, persones majors, dones gestants i persones amb problemes respiratoris o cardiovasculars.

La superació del llindar d’informació obliga les autoritats autonòmiques a informar immediatament pels mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa, internet, etc.) de manera clara i comprensible sobre els nivells registrats i les mesures que vagen a adoptar-se. És especialment important advertir les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica perquè es protegisquen evitant els esforços físics i els exercicis a l’aire lliure en les hores centrals del dia i la vesprada. També han d’informar sobre la previsió d’evolució de la contaminació, les àrees afectades i la durada de l’episodi.

Les superacions al País Valencià es van registrar el divendres 13 a Sagunt i el dissabte 14 a Alcoi, on a l’estació de mesurament “Verge dels Lliris”, situada al barri de la Zona Nord, el nivell de contaminació per ozó va arribar als 197 µg/m3.

No obstant això, no tenim constància que la Generalitat Valenciana -ni cap altra administració- hagen informat adequadament sobre eixes superacions del llindar d’informació a Sagunt i a Alcoi, la qual cosa suposaria un incompliment de la legislació (Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire).

Per a la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció no té sentit destinar recursos públics per a controlar els nivells de contaminació si quan es superen els nivells no s’informa correctament la població.

En gener d’enguany, Ecologistes en Acció del País Valencià, organització de la qual forma part La Carrasca d’Alcoi, va presentar al Tribunal Superior de Justícia valencià una demanda contra la Generalitat per no elaborar i aplicar plans de millora de la qualitat de l’aire davant dels incompliments reiterats dels valors objectiu de contaminació per ozó troposfèric. S’espera que la sentència es dicte en els pròxims mesos.