El Grup municipal Compromís, proposa la retirada casa per casa dels residus domèstics de forma selectiva segons franges de dia i hora, ja que s’ha demostrat, diuen, com un mètode amb resultats ràpids i efectius. «Aquest model està fent-se a altres poblacions i és un èxit; al llevar els contenidors dels carrers s’eliminen les olors, hi ha més espai públic, i millorem el reciclatge en origen, és a dir des de les cases».

El contracte de la recollida de la brossa, RSU (residus sòlids urbans), actual en vigència, s’han de renovar el 2022. És per aquesta raó que, Compromís proposa una prova pilot a un barri de la ciutat, i poder aplicar aquest model a la resta de la ciutat amb el nou contracte.

Segons la regidora Guillem «La lluita contra el Canvi Climàtic ha de ser un dels objectius prioritaris per als governs, i amb la recollida de la brossa Porta a Porta, no sols fem una ciutat més amable per a les persones eliminant la brossa dels carrers, i per tant les olors, també, i segons demostren els diferents estudis, al recollir-se la brossa separada a les pròpies cases dels ciutadans, hi ha un augment de selecció de la brossa, i per tant del reciclatge, aconseguint així que la nostra brossa tinga un major valor i puga rebaixar el rebut de la brossa».