El Grup municipal Compromís es mostra preocupat pels símptomes de desgast que manifesta la nova urbanització del carrer Sant Nicolauet. Després d’una visita a la zona, alertats per veïns del carrer, s’ha pogut constatar que a algunes zones l’asfalt imprès està tan desgastat que no es pot apreciar el dibuix de la imitació de l’empedrat. Per altra banda també els sorprèn, diuen, que els senyals pintats a terra han desaparegut quasi per complet i zones com el pas de vianants no és visible per als conductors.

El portaveu i regidor valencianista Màrius Ivorra ha declarat «Primerament ens preocupa la manca de visibilitat del pas de vianants, que afecta la seguretat de les persones, i després ens preocupa que el desgast de l’acabat de l’asfalt no tinga la qualitat adequada i en poc temps calga refer una obra, que necessitarà tornar a alçar l’asfalt per a reposar-lo correctament»

Ivorra finalitza «esperem que des de la regidoria es posem mans a l’obra per corregir aquests problemes que han aparegut tan prematurament, a aquesta obra que pensem que està pensada per al present però, que presenta gran problemàtica per al seu manteniment a llarg termini».