L’educació és la base per a la formació de les persones i en l’etapa infantil és necessari treballar l’apertura de l’alumnat, és a dir, que siguen capaços de comunicar-se i expressar-se lliurement.

L’expressió plàstica és necessària pel creixement integral de l’alumnat, oferint moltes possibilitats en l’àmbit educatiu. D’acord amb estudis i investigacions elaborades, queda patent la gran importància de posar a l’abast de l’alumnat diferents materials per a que puguen arribar a aprendre i experimentar, deixant volar la seua imaginació, en un ambient creat i pensat específicament per a provar, experimentar, sense rutines ni costums.

L’expressió artística ajuda a créixer com a persones, a treballar la sensibilitat, expressar les emocions, els sentiments i tot el que es reserva a l’interior. Els dibuixos i altres creacions artístiques, són eines que permeten al professorat i a les famílies conèixer què els agrada, els inquieta o preocupa, per això és tant necessari prestar molta atenció a tot el que fan de menuts i què volen contar.

L’atelier és un espai especial de taller, característic per contindre una gran quantitat de materials, eines i recursos. La clau de la seua incorporació resideix en buscar que els estudiants treballen activament en un context que valore les seues experiències i la seua creativitat.