El dimecres 8 de setembre comença el curs escolar amb un total d’11.038 matriculacions a la nostra ciutat. Per nivells hi ha 1.741 en Infantil, 3436 en Primària, 2682 en ESO, 704 en Batxillerat, 2424 en FP i 51 en el CPEE Tomás Llácer.

Es tracta d’un curs marcat de nou per la Covid-19. Cal assenyalar que es mantenen moltes de les mesures que tan bé van funcionar el curs passat, com l’ús correcte de les mascaretes, la distancia física interpersonal, i la ventilació que han demostrat la seua eficàcia per a la reducció de la transmissió. És important utilitzar les mascaretes sempre en espais interiors compartits, inclús a distàncies majors de 2 metres.
Cal destacar que el Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-22 s’ha elaborat amb els objectius de crear entorns escolars saludables i segurs en el context de la pandèmia a través de l’aplicació de mesures de promoció de la salut, protecció i prevenció adaptades a les diferents etapes educatives.

Es tracta d’afavorir entorns escolars que contribueixen a mitigar els efectes de la pandèmia per COVID-19 en la infància i en l’adolescència, així com les desigualtats generades per la crisi sanitària i socioeconòmica derivada.

Cada centre haurà de tindre un Pla de Contingència que preveja les actuacions a realitzar i els mecanismes de coordinació necessaris per als possibles escenaris que puguen donar-se, realitzat a partir del Pla de contingència que, per als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, elabore aquesta Conselleria.

Els centres educatius tindran designats a una persona, responsable COVID-19, per als aspectes relacionats amb aquest que ha d’estar familiaritzada amb tots els documents relacionats amb centres educatius i COVID-19 vigents. Aquesta persona actuarà com a interlocutora amb els serveis sanitaris quan haja de consultar algun assumpte i que haurà de conéixer els mecanismes de comunicació eficaç que s’hagen establert amb els responsables sanitaris del seu àmbit territorial.

La direcció del centre garantirà el compliment dels principis bàsics enfront de COVID-19, que tota la comunitat educativa està informada de la seua implementació, i que es treballe en la programació d’accions de promoció de la salut per a pal·liar l’impacte de la pandèmia en la infància i adolescència.

Igual que en el curs passat, els centres educatius es mantindran oberts durant tot el curs escolar, les actuacions consensuades per als centres educatius inclouen aplicar mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut, mantenir l’educació presencial segons declaració d’actuacions coordinades en salut pública, mantenir oberts els menjadors durant tot el curs escolar, així com suport lectiu a menors amb necessitats especials o pertanyents a famílies socialment vulnerables, sempre que la situació epidemiològica ho permeta, sobre la base de les indicacions de les autoritats sanitàries

L’organització de l’alumnat s’establirà en grups de convivència estable (GCE), d’acord amb la ràtio establida per la normativa vigent en la Comunitat.

En l’etapa infantil, l’única mesura efectiva i recomanable per a la limitació de contactes és el grup de convivència estable, ja que, per a l’adequat desenvolupament, aprenentatge i benestar emocional de l’alumnat de 3 a 6 anys és necessària una interacció estreta amb les persones adultes de referència i entre els companys/as. Així mateix, no tenen la maduresa suficient per a complir amb efectivitat les mesures de distància o de prevenció personal. Des de l’Ajuntament d’Alcoi s’ha contractat a tres auxiliars d’Educació per a les Escoletes Municipals i s’està esperant els resultats de dues subvencions per poder implementar amb més personal.

Com a novetats, en l’escenari de nova normalitat es permet la interacció entre grups d’un mateix curs sobretot en activitats a l’aire lliure (esbarjos, activitats esportives, projectes…). D’aquesta manera es flexibilitza la limitació de contactes, però es manté la limitació d’altres interaccions, mentre s’estiga en un escenari de convivència amb el SARS-CoV-2, que encara no és de normalitat completa

A més, tot el personal docent i no docent dels centres educatius ja està vacunat, açò permetrà que tant el professorat de suport com el personal de suport a la inclusió, puga intervenir amb normalitat en els grups de convivència estable, mantenint les mesures de prevenció personal.

EDIFICANT
Pel que respecta al Pla Edificant, està a punt ja de licitar-se la setmana que ve l’IES Andreu Sempere, ja que ja ha passat el període d’exposició pública i no s’han presentat al·legacions. També està a punt de licitar-se les obres del Tomás Llàcer, que hauran d’arrancar al pròxim estiu, quan acaben les classes per tal de no interferir les mateixes.
Per altra banda amb els romanents d’Edificant d’altres centres, els tècnics municipals estan preparant les memòries per al Miguel Hernández, i Sant Vicent per poder fer unes actuacions que milloren les infraestructures d’aquests. En el cas d’El Romeral on s’han finalitzat les obres de la coberta parcial de la pista esportiva i d’adequació de la sala de mestres al Mas de l’Arsenal, i una vegada practicada la liquidació i amb el romanent que quede, es farà una actuació sobre les calderes del centre. Pel que fa a l’Escola oficial d’Idiomes, ja s’han acabat les obres d’instal·lació de l’ascensor i els lavabos i quan es liquide, amb el romanent es podran fer altres actuacions.

ACCESSIBILITAT
Per altra banda també s’està treballant, dins de les obres del Pla d’Accessibilitat al voltant d’uns quants centres educatius com en zona de Salesians Sant Vicent, en la zona entorn del Campus d’Alcoi de la UPV. Ja s’han acabat també les obres del carrer Barranc del Cint al costat de La Salle, a més s’ha actuat en Horta Major, Andreu Sempere i també a la zona de Santa Ana. En general està ampliant-se les voreres i rebaixant les mateixes per fer-les accessibles.
Recordem que l’Ajuntament d’Alcoi, a través de la regidoria de Polítiques Inclusives, ha pintat pictogrames en els passos de vianants pròxims a centres educatius, parcs i zones esportives amb la finalitat que les persones amb autisme comprenguen i entenguen amb major facilitat les funcions del pas de zebra.
Es tracta de pictogrames oficials homologats, ja que actualment és el sistema alternatiu per excel·lència utilitzat per a la comunicació amb aquest col·lectiu. El projecte consisteix en el dibuix d’una seqüència de pictogrames en la primera i última franja dels passos de vianants. Aquests pictogrames indiquen: «Para, mira, cotxe parat i creua»

PATIS ACTIUS
Per altra banda, en els pressupostos participatius d’aquest any, es va aprovar el Projecte Patis Actius- per millorar els patis i els espais exteriors dels centres educatius públics: aprenentatge fora de l’aula i on s’invertiran 80.000 euros en 8 centres educatius de la ciutat: Miguel Hernández, Romeral, Horta Major, Sant Vicent, Tomás Llácer, i les 3 escoletes municipals: Batoi, Jesuset i Zona Nord. Els diferents centres han escollit les diferents infraestructures o actuacions a fer en els seus patis per poder dotar-los de recursos i instal·lacions per a millorar l’aprenentatge fora de l’aula i complementar així la seua formació.
«És important destacar el gran treball que han fet els Centres Educatius d’Alcoi, l’any passat vam viure un curs molt difícil i tots ells han fet els deures bé, per poder començar el curs amb les màximes garanties possibles dins de la situació en la qual ens trobem, vull donar-los l’enhorabona», indica, el Regidor d’Educació Jordi Silvestre.
«Insistim en el fet que les aules són un lloc segur tal com es va poder veure el curs passat, l’ensenyament en línia mai no podrà substituir l’ensenyament presencial, sobretot en alumnat d’Infantil, Primària i primers cursos de l’ESO. Per això només cal fer-ne ús quan siga imprescindible en casos de confinament d’aules o centres que esperem que aquest curs siga mínim o inexistent».
«Aquest curs, igual que el passat tenim un protocol d’actuació i a més comptem amb l’experiència adquirida al llarg d’aquest temps, hem de continuar amb la responsabilitat per complir amb totes les mesures de prevenció i ara davant del repte de l’inici del curs hem de seguir i tenir la confiança de la nostra experiència durant el curs passat i els bons resultats assolits», conclou, el regidor Jordi Silvestre.