La sentència del Jutjat contenciós administratiu d’Alacant ha estipulat que l’Ajuntament d’Alcoi haurà de pagar 2,1 milions d’euros a l’empresa concessionària del servei de recollida de residus de la ciutat, FCC, per la revisió de preus dels anys 2012 a 2018. La sentència no veu mala fe, i no imposa cap multa, simplement estima que l’Ajuntament haurà de pagar una pujada de preus que el Govern, avalada pels tècnics no va considerar justa, seguint a més el mateix criteri que el govern del PP, de 2008 a 2011 i el conformat al costat de Compromís i Esquerra Unida, que no van aplicar cap pujada de preus.

«El Govern Socialista d’Alcoi ha actuat i actuarà sempre per a defensar els interessos de la ciutadania, per aqueix motiu i seguint a més els criteris tècnics corresponents, es va estimar que no s’havia de pagar un increment en el preu per la recollida de residus a l’empresa adjudicatària», asseguren des d’el PSOE.

“El nostre Govern sempre ha posat per damunt els interessos dels alcoians i alcoianes abans que els d’una empresa privada i continuarem fent-ho igual, intentant no pagar mai més de l’estrictament necessari” ha afirmat, la regidora de Règim Jurídic, Vanessa Moltó. “En cap cas es tracta de desídia, desinterés o passivitat del Govern, al contrari es tracta de voluntat de defensar als interessos de la ciutat, avalats sempre per la justificació tècnica corresponent i és més hem fet exactament el mateix que els anteriors governs de la ciutat des de 2008”.

El tribunal ha considerat que l’Ajuntament haurà de pagar 2,1 milions d’euros a l’empresa milions d’euros a l’empresa concessionària del servei de recollida de residus de la ciutat, FCC, per la revisió de preus dels anys 2012 a 2018. És important destacar diversos aspectes, diuen, «en primer lloc que no es tracta de cap multa, simplement indica que s’ha de pagar una pujada que en el seu moment no es va considerar justa perquè no es volia que la ciutadania haguera de pagar més pel mateix servei, es va comptar a més amb la justificació tècnica corresponent».

Igualment és important assenyalar que l’última revisió de preus es va donar l’any 2007 per part del Partit Popular. En 2014, l’empresa va interposar un contenciós davant la negativa de l’ajuntament a atendre les seues reclamacions formulades ja des de l’any 2009 amb diferents governs, tant del Partit Popular, com de PSOE, Compromís i EU, com de PSOE i EU, per a augmentar el cost del servei i pagar revisions de preus de 2008 a 2011.

Davant aquesta reclamació la nova corporació, entén que no correspon el pagament d’1,3 Milions que reclamava en aquesta l’empresa. El tribunal contenciós administratiu en primera instància en 2014 dóna la raó a l’ajuntament i entén que no correspon el pagament d’aquestes quanties que l’empresa reclama en concepte de revisió.

Front aquesta sentència l’empresa presentar recurs al TSJ qui finalment a l’abril de l’any 2016 reconeix el dret d’FCC a aqueixa revisió de preus, incrementant la quantia anual de cost de servei de fem a la ciutat des de l’any 2008, si bé la quantitat a pagar que determina el tribunal no és d’1,3 milions com pretenia l’empresa, sinó de 723.000 euros, per tant l’ajuntament i aquest govern va aconseguir rebaixar aquesta pretensió salvaguardant els interessos de la ciutat.

Amb aquests antecedents de sentències favorables i que reduïen la quantitat que reclamaven, el Govern va decidir no acceptar l’ajust proposat per l’empresa.
Per tots aquests motius el Jutjat no ha considerat que hi ha hagut mala Fe per part del Govern de la ciutat que ha vist com s’ha actuat per a defensar els interessos de la ciutadania i la sentència tan sols estima que s’ha de pagar la pujada de preus no aprovada en el seu moment seguint uns criteris tècnics i no imposen cap multa ni condemna a pagar les costes del procés, que és l’habitual en els casos que es perd una demanda.