El Ple del Consell ha aprovat un conveni entre l’Institut Valencià de Cultura i l’Ajuntament d’Alcoi per a donar suport a l’organització de la 30a edició de la Mostra de Teatre d’Alcoi.

Mitjançant aquest acord, l’Institut Valencià de Cultura hi aportarà 110.000 euros.

A través d’aquest conveni, l’Ajuntament d’Alcoi es compromet a dur a terme el programa d’activitats programades, a justificar adequadament les despeses subvencionables i a incorporar la marca o logotip de l’Institut Valencià de Cultura com a patrocinador de les activitats esmentades.

Així mateix, haurà d’acreditar que no incorre en cap prohibició per a rebre la subvenció i complir la resta d’obligacions incloses en la Llei general de subvencions.

Per la seua banda, l’Institut Valencià de Cultura es compromet a aportar la quantitat establida en el conveni.

L’Ajuntament d’Alcoi organitza la Mostra de Teatre com a festival i fira d’arts escèniques, que enguany celebra la 30a edició. El festival promou productes escènics de qualitat i organitza un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències entre artistes i professionals del sector.