Les actuacions que pretenen dur-se a terme amb aquesta obra són les recollides en el projecte encarregat per l’Ajuntament d’Alcoi i redactat per l’Arquitecte Ciro Manuel Vidal Climent, al març de 2020, consistents en la consolidació de les fàbriques de primera aigua, xarxa hidràulica i brollador del Conjunt industrial del Molinar d’Alcoi, àrea declarada BIC, amb immobles amb categoria de Béns de Rellevància Local amb la categoria de Conjunt Històric el 3 de juny de 2005. El valor estimat del contracte és de 305.838,2 euros i el termini execució és de 315 dies. El termini per a presentar les ofertes finalitza el 14 d’octubre a les 23.59 hores.

Respecte de l’actuació sobre la xarxa hidràulica, el projecte contempla la construcció d’un primer assut amb diverses comportes per a permetre el flux normal d’aigua en l’època de pluges, així com la reconstrucció del tram de séquia després del divisor de cabal. També es retorna al pont la seua condició d’aqüeducte perquè es restitueixen les pedres que delimitaven el curs de l’aigua, tot això sense impedir el pas de persones que ara permet. Respecte a la séquia es refan dos punts actualment perforats en el tram que alimenta el Molí Nou del Ferro.

L’actuació sobre Molí Nou del Ferro, a causa de la gran volumetria de l’edifici original no té cabuda una reconstrucció completa d’aquest. El projecte de consolidació se centra en les testeres Nord i Sud ja que són els cossos que han conservat l’altura original a causa de la fortalesa de les cantonades construïdes amb carreu.

La consolidació prevista en el Molí Nou, vindrà referida al desenrunament, reconstrucció de voltes i reforç de nivell de voltes i de murs perimetrals.

«El BIC del Molinar, la posta en valor tant del paratge com de l’arqueologia industrial testimoni de l’origen industrial del nostre municipi i del País Valencià, és una prioritat del nostre govern. Fa anys que estem treballant en aquest sentit, i els projectes ja comencen a fer-se realitat. Aquesta primera fase, gràcies al suport de la Conselleria de Cultura que finançarà la totalitat de les obres. Per a la resta de fases s’està treballant conjuntament amb l’administració autonòmica per aconseguir finançament que ens ajude a dur-les endavant i en poc temps poder comptar amb un centre d’interpretació de la indústria en la nostra ciutat», ha destacat la regidora de Patrimoni Històric, Lorena Zamorano.