La junta de govern local va aprovar dilluns passat l’obres de millora en l’accessibilitat i renovació del paviment dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap a la mercantil CANTÓ OBRES, S.L. per un import de 229.944,06 euros, IVA inclòs. El termini d’execució és de quatre mesos des que es faça la signatura corresponent i una vegada siguen recepcionades tindran un any de garantia.

L’objecte d’aquesta actuació és dur a terme les obres necessàries per a la millora en l’accessibilitat i repavimentació d’aquests carrers, ja que des de fa anys s’ha detectat que no ofereix els graus d’accessibilitat desitjats. L’actuació s’emmarca dins d’un ampli programa de millores d’accessibilitat de l’ajuntament, que dota d’una major accessibilitat al voltant de l’actuació mitjançant el canvi de paviment, tal com ja es va fer al carrer Sant Francesc.

Les especificacions tècniques i requisits que observaran tant els elements d’urbanització (paviments, sanejament, clavegueram, enllumenat, aigua, jardineria), com el mobiliari urbà (cartells de senyalització, papereres), garantiran que tant l’espai públic com els accessos als edificis de pública concurrència, resulten accessibles i transitables a les persones amb discapacitat. El projecte desenvolupa la intervenció sobre un espai urbà d’ús públic.

Cal ressaltar que a més del citat canvi de paviment que garantirà l’accessibilitat i evitarà les relliscades, l’empresa ha introduït tres millores al projecte:
1. Valorada en 15.161,30 €. Pilona amovible de seguretat ø168-750 inox sistema ancoratge sense tapa.
2. Valorada en 3.440,00 €. Marca viària, retrorreflectant en sec. Superfície aproximada: 400 m²
3. Valorada en 3.027,00 €. Subministrament i instal·lació de senyal vertical de trànsit d’acer galvanitzat, amb retrorreflectància.

“Aquesta és una actuació més que millorarà l’accessibilitat de la nostra ciutat i en concret en el Centre, un barri en el qual estem realitzant un gran nombre d’actuacions en aquest sentit com les de Sant Francesc, Sant Mateu, places de la Creu Roja i Ramón y Cajal o Sant Nicolauet entre altres. A més del pla d’accessibilitat en el qual cada any invertim un milió d’euros, duem a terme moltes intervencions per a aconseguir que cada dia Alcoi siga una ciutat més accessible per a totes les persones”, ha afirmat el vicealcalde, Jordi Martínez.