Ho hem assenyalat en altres articles en parlar de la situació d’Espanya respecte a Europa pel que fa a Ajudes a les Famílies amb fills i que hi havia una bretxa important, el nostre país ocupa un dels últims llocs en les citades ajudes. A Europa la mitjana de cobrament d’ajudes per fills està a l’àmbit europeu al voltant dels 100 € mensuals, (Alemanya 184 € al mes, Àustria 130 €). La situació de la crisi econòmica del 2008 i ara la Pandèmia, feien entreveure una situació difícil per a les families vulnerables en menors a cárreg, però en part gràcies a l’anomenat “Escut social” – Els Ertes, les Ajudes de l’ICO, l’Ingrés Mínim Vital etc- están donant una sortida molt diferent a la actual crisi.

Tot i això a Espanya recordarem que les Ajudes a les Famílies era fins fa poc l’anomenada “Prestació de Fill a Càrrec” -els punts- que deien nostres pares, de tan sols 341 euros a l’any (588 € a l’any per a famílies en exclusió severa ), amb un topall
d’ingressos molt baix per aconseguir-la. Amb l’entrada en vigor de l’Ingrés Mínim Vital ha millorat l’ajuda a les famílies vulnerables en l’import i la periodicitat, i ha ajudat a sortir de la pobresa moltes famílies. Així i tot els requisits per aconseguir l’Ingrés Mínim vital (entre 470€ i 1033€ al mes depenent del nombre de membres de la Unitat Familiar) i els motius de denegació són molts, encara que s’estan canviant per part del Govern. Per exemple, tenir en compte els ingressos de l’any anterior o fins i tot del mateix any i no del moment en què la Unitat Familiar sol·licita l’Ingrés Mínim, que pot ser molt diferent del que reflecteixi la Renda o comuniqui Hisenda a la Seguretat Social, casos com el d’una persona o una família que estiga sense feina i no té dret al cobrament de la prestació per desocupació, és en aqueste moment quan necessita l’ajuda i no tenir en compte ingressos de períodes anteriors. El mateix passa a les Unitats de Convivència – les persones que per moltes raons viuen juntes sense tenir llaços familiars o fins i tot tenint-los, s’han hagut de reagruparse per mitigar despeses en un mateix domicili-. Tots aquestos casos son motiu de denegació del Ingres Minim Vital. Aixó té que canviar.
Una bona noticia es que el Govern ha anunciat una nova ajuda per a les famílies amb menors, per exemple aquells perceptors de l’Ingrés Mínim Vital la rebran automàticament, i aquesta serà de 100€ mensuals per a nens de 0 a 3 anys, de 70€ al
mes per a menors de 3 a 6 anys i de 40€ per als de 6 a 18 anys. També està previst que arribi a les famílies que encara no cobrant l’Ingrés Mínim Vital esmentat, estiguin per sota de certs límits d’ingressos i en risc de vulnerabilitat.

Així i tot queda molt per fer, per exemple en el cas de l’ajuda que es rep per part d’Hisenda de 100 € que només es dóna a les mares treballadores amb menors de 3 anys i independentment dels ingresos, deixant les que no treballen fora d’aquest dret , sent les que més ho necessiten. (UnidasPodemos havia demanat universalitzar el cobrament per incloure les mares o pares a l’atur ia més pujar l’edat dels menors receptors progressivament, però el PSOE ha dit que no).

També un altre sector són els de famílies amb menors discapacitats. Si es té un menor de 18 anys amb una discapacitat inferior al 65% – per exemple a un nen/nena de Sindrome de Down no se li concedeix aquest percentatge de discapacitat-, només cobra de “Prestació de Fill a càrrec per fill discapacitat” 1000 € a l’any (en dos pagaments de 500 €) una mitjana de 83,33 € al mes, en una situació complexa com aquesta i la cuantía totalment insuficient.

Per tant, benvinguda sigui la nova ajuda per a famílies amb menors i en situació de vulnerabilitat, però s’ha d’arribar més lluny a les ajudes a famílies amb fills a càrrec i sense oblidar-nos els fills majors de 18 anys als quals la majoria conviuen al llar familiar, i no se’ls presta cap ajuda a les Famílies – Els Grups Socials i els Partits Polítics deuen exigir al Govern arribar més lluny. La negociació dels pressupostos de l’Estat per al 2022 és una oportunitat per fer-ho.

Jaume Brotóns, Membre del Grup No+Precarietat AlcoiáComtat.