El Partit Popular proposa al Govern del PSOE que complete les intervencions per a evitar les males olors que pateixen els veïns de Batoi pel mal estat del clavegueram. El principal partit en l’oposició demana en el ple del divendres un estudi per a escometre les obres necessàries en el clavegueram del barranc de Trencacaps com a complement al projecte de nova xarxa del polígon del Castellar. El PP també defensa que l’Ajuntament netege el barranc i condicione els espais públics de la zona, afectats per despreniments.

L’Ajuntament d’Alcoi està executant el projecte denominat Actuacions en la xarxa de clavegueram del Polígon Industrial del Castellar en el Barri de Batoy amb l’objectiu d’eliminar les males olors que emanen del clavegueram en el barri. La intervenció actual, adjudicada per 273.112 euros, contempla la creació d’una xarxa que reculla tots els abocaments industrials del polígon industrial El Castellar i els desvie per un altre ramal diferent al de Trencacaps, que segons els tècnics “és molt superficial, amb un traçat sinuós i amb difícil manteniment”.

Els tècnics alerten que “a vegades es produeixen fugides d’abocament que lògicament produeixen olors o fins i tot les pròpies clivelles i fissures que presenta el ramal en les seues generatrius més superiors juntament amb la superficialitat en la qual es troba el mateix donen lloc a l’eixida a l’exterior dels desagradables i insalubres olors ja citats”. L’actual obra, no obstant això, no contempla la reparació del clavegueram de Trencacaps.

“Aquest ramal continuarà rebent abocaments domèstics, per la qual cosa, encara que deixe de rebre abocaments industrials, continuarà existint risc que es reproduïsquen fugides i que els veïns tornen a patir males olors”, explica el regidor del Partit Popular, Kiko Cantó. Per aqueix motiu defensa un projecte complementari a l’actual “que resolga definitivament un problema molt greu que pateixen els veïns de Batoy”.
La petició del PP també advoca per una restauració paisatgística del barranc de Trencacaps, que presenta gran quantitat de vegetació i despreniments de terra que han afectat els espais públics d’accés des de carrer del Alberri. “Al mateix temps que sol·licitem actuacions per a solucionar totalment el problema d’olors, sol·licitarem també un projecte d’intervenció paisatgística per a netejar i condicionar el barranc de Trencacaps, així com els espais públics del carrer del Alberri”, conclou el regidor.