L’Ajuntament d’Alcoi està duent a terme un programa gratuït d’Assessoria psicològica per a la joventut (APSI) de 12 a 30 anys des del 21 d’abril d’enguany. Aquest servei complementa els que ja es presten des de l’Espai Jove. Té lloc en les dependències de l’Espai Jove els dijous i divendres de 17.00 a 20.00 h fent tasques d’assessorament i orientació psicològica. Des de la seua inauguració s’han atés un total de 40 casos.
APSI va nàixer des del departament de Joventut de l’Ajuntament d’Alcoi amb el principal objectiu d’atendre i assessorar els i les joves de la ciutat que, a causa de la pandèmia i a altres factors de risc, han vist afectat el seu estat emocional i la seua salut mental.
Els problemes més atesos en el servei que ofereix APSI setmanalment han sigut molt heterogenis. L’ansietat i els trastorns de l’estat d’ànim, ocupen el percentatge més gran de consultes, seguint-los la falta de gestió emocional i les dificultats en les habilitats socials.
En concret, l’ansietat és el trastorn emocional que major rellevància està tenint en l’assessoria, ocupant el 26% de les consultes.
Pel que respecta als trastorns de l’estat de l’ànim ocupen, igual que els problemes d’ansietat, un elevat número de les consultes ateses, el 23%.
La falta per a gestionar d’una manera saludable les emocions, també ha ocupat un important lloc en les consultes d’APSI amb un 16%. Igualment els problemes associats a la falta d’habilitats socials o la dificultat en les relacions socials també són molt comunes en les persones ateses també amb un 16%.
Encara que el percentatge de consultes més elevat l’ocupen els problemes que s’han esmentat anteriorment, hi ha hagut consultes referides a problemes d’orientació acadèmica, problemes d’alimentació, falta d’autoestima i problemes conductuals.
L’abordatge metodològic que s’està duent a terme des d’APSI se centra en una correcta detecció d’aquells aspectes funcionals que estiguen impedint a la persona desenvolupar-se amb normalitat en un pla afectiu, conductual, cognitiu i fisiològic.
Per a això, realitzen una correcta avaluació mitjançant la utilització d’eines que faciliten el correcte abordatge del problema a tractar.
Finalment indicar dues variables que considerem important esmentar, la variable sexe i edat.
En APSI, el 68% de les consultes rebudes fins al moment han sigut del sexe femení, mentre que del masculí s’han atés un 32%.
Quant a l’edat, la mitjana d’edat que sol·licita assistència psicològica en APSI és de 25 anys, ocupant el 15% de les consultes.
La regidora de Joventut, María Baca, explica que “El context actual derivat del confinament ha suposat un impacte negatiu en la salut mental dels nostres joves, per això des de la regidoria de Joventut sempre hem apostat per la creació de recursos com és l’APSI per tal de donar suport i estratègies que milloren la gestió emocional de la joventut. La valoració que fem és molt positiva i de cara a pròxims anys també hem valorat la necessitat d’implementar més accions que pogueren incidir en el benestar psicosocial d’aquest col·lectiu.”.