El departament de Transició Ecològica ha establert un conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per al desenvolupament de projectes de Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al cicle formatiu superior d’Educació i Control Ambiental (ECA) en el centre educatiu IES Pare Vitòria.
Des de l’1 de setembre, fins al 31 de gener, hi ha 4 alumnes que s’han beneficiat d’aquest conveni i estan realitzant les pràctiques formatives i remunerades, les quals tenen una duració de 400 hores. L’ordenança municipal reguladora de l’adjudicació de beques i pràctiques per a universitaris i estudiantes de formació professional a l’Ajuntament d’Alcoi, garanteix el salari mínim interprofessional per aquest alumnat.
L’FP Dual és una variant de la formació Professional tradicional que es va posar en funcionament fa uns anys, en la qual es combina la formació en els centres educatius i en una sèrie d’empreses i administracions adherides a aquests programes.
Amb aquesta nova modalitat d’estudis es pretén, d’una banda fer partícip al teixit empresarial de la formació dels futurs graduats i, per l’altre, adaptar els ensenyaments de Formació Professional a les demandes del mercat laboral i la realitat socioeconòmica. En aquesta mena de formació l’alumne rep una educació eminentment pràctica.
Segons el regidor de Transició Ecològica i Educació, Jordi Silvestre, «aquests estudiants estan participant activament en les tasques per a dur a terme el programa d’educació ambiental organitzat pel departament de Transició Ecològica i en altres activitats pròpies d’aquest departament, adquirint una experiència fonamental per a tractar amb alumnes de primària i l’ESO, realitzant tallers de reciclatge (d’oli, paper, tèxtil), visites al Canyet i Almàssera, així com repoblacions al nostre entorn. A més a més participen en l’organització de les mateixes i en la preparació de materials».
S’estan executant activitats amb 14 centres de la ciutat i fins i tot s’han oferit a associacions com Solc, que han fet ús d’aquestes.

També participen en:
• Disseny, elaboració i execució de les campanyes informatives sobre la recollida de residus sòlids urbans a la ciutadania i en comerços; principalment el recentment instaurat servei de fracció orgànica.
• Avaluació i control de l’estat i bon funcionament de la correcta separació de residus i serveis de recollida de la fracció orgànica de residus sòlids urbans; tant a peu de carrer com en comprovació telefònica amb els grans productors.
• Redacció del text per a l’ordenança municipal en matèria d’Horts Socials Municipals.
• Revisió i seguiment de les parcel·les dels Horts Socials Municipals, gestió d’incidències, resolució de dubtes i canal de comunicació entre els usuaris dels horts i l’ajuntament.
Des del departament, s’intenta que puguen conéixer en el temps que duren aquestes pràctiques, els màxims projectes que es porten endavant, relacionats amb l’Educació Ambiental, rutes guiades al nostre entorn, gestió de Residus i els Horts socials. És una experiència fonamental, que pot obrir les portes de cara al futur mercat laboral.
«Agrair des del departament la bona predisposició i la col·laboració mostrada durant tot aquest temps per part de l’alumnat», ha conclòs, Silvestre.