L’Ajuntament d’Alcoi ha iniciat el tràmit al llarg de 2022 sis sancions per l’incompliment de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana, en concret per temes relacionats amb l’abocament de residus o el mal ús dels contenidors.

Un total de dos expedients sancionadors s’estan tramitant per tirar deixalles a la via pública, un altre per abocament d’oli al carrer, un altre per abocament d’enderrocs en el riu Riquer, un altre per pintada en una façana i finalment cal ressaltar que s’està tramitant un expedient sancionador a una persona per depositar els residus fora del contenidor. A més, diumenge passat 13 de novembre la Policia va poder sorprendre unes persones que estaven depositant les restes d’una mudança d’un camió a un contenidor de residus domèstics, cosa que no correspon i per tant va passar la informació al Departament de Transició Ecològica que iniciarà el corresponent expedient sancionador.

Igualment podem destacar que al llarg de 2021 es van tramitar 8 sancions per abocament de residus, enderrocs o electrodomèstics en la Via Pública o Polígons Industrials, també va haver-hi dos per abocar formigó en la via pública i una per deixar la via pública bruta i amb acumulació de residus després d’una reparació. El total d’aquestes huit sancions va ascendir a 12.007 euros.

El Departament de Transició Ecològica agraeix la important labor de la Policia Local, ja que és molt complicat poder atrapar a les persones mentre cometen aquestes infraccions i demanen la col·laboració ciutadana perquè denuncien i avisen a la Policia quan observen aquest tipus d’accions incíviques.

Cal recordar que l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana especifica on de deure depositar cada residu i que els contenidors són per als residus domèstics. Per a un altre tipus de residus hi ha punts específics destacant que els voluminosos cal portar-los a l’ecoparc. També es pot utilitzar el servei gratuït de recollida de voluminosos, telefonant al 900 101 843 es concerta el dia que passaran per cada domicili per a recollir aquests residus. Les persones propietàries dels ‘trastos’ hauran de deixar-los en l’entrada del domicili.

Les infraccions administratives que s’estableixen en aquesta Ordenança seran sancionades, d’acord amb allò que disposa la normativa vigent, amb una multa de fins a 750 euros per a les infraccions lleus, de 751 euros fins a 1.500 euros per a les greus i de 1.501 euros fins a 3.000 euros per a les molt greus.

“Com sempre, volem agrair a la major part de la ciutadania que és cívica i compleix amb l’ordenança, la qual cosa no sols ens beneficia de manera individual, sinó que és positiu per a la convivència de totes les persones i per a la pròpia ciutat. És important la conscienciació ciutadana i la seua col·laboració perquè denuncien quan observen incompliments de persones que deixen les bosses fora dels contenidors o depositen un altre tipus de residus que no són els domèstics. Recordem que existeix el servei de voluminosos, un servei gratuït que passarà pel seu domicili i els arreplegarà sense cap problema. Finalment volem reconéixer la gran faena de la Policia Local, gràcies a la seua labor s’ha pogut sancionar a persones que estan embrutant la nostra ciutat”, ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.