L’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA) ha iniciat des de principis del mes de març la segona edició dels seus Laboratoris.

Aquest 2023 s’estan revisant els elements de diagnòstic que s’elaboraren durant la primera edició, celebrada l’any 2021, amb l’objectiu de detectar aquelles qüestions estratègiques que necessiten una major atenció. Les dificultats d’accés a l’habitatge, motivades pel context generalitzat internacionals que es viu amb l’empitjorament de les condicions de finançament i els elevats preus del lloguer, estan centrant bona part dels debats que es duen a terme als Laboratoris.

Durant aquesta edició, els diferents laboratoris han incorporat experiències d’altres municipis, amb els que es pretén incorporar accions que es puguen aplicar al cas de la ciutat d’Alcoi. En aquest sentit, han participat els gerents de les entitats municipals de l’habitatge d’Elx (PIMESA) i València (AUMSA), explicant les metodologies que fan servir les empreses municipals a l’hora d’actuar sobre la millora del parc d’habitatges públics; el director de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i l’entitat La DULA, amb exemples i models per a la prevenció i acció sobre la problemàtica social de l’habitatge; i l’equip d’arquitectes de Paisajetransversal, qui han presentat el model d’intervenció que s’ha dut a terme al centre històric de Xixona.

Els tres Laboratoris de l’OMHA; d’habitatge i mercat (LAB1), de perspectiva social (LAB2) i d’innovació social (LAB3), continuaran els treballs d’aquesta edició de 2023 amb una tercera sessió que se celebrarà a finals d’aquest mes de març.

“Vull donar les gràcies a tots els membres dels laboratoris, per formar part d’aquest projecte que té com a objectiu, generar dinàmiques de reflexió i debat al voltant de les polítiques d’habitatge i a més a més el caràcter propositiu d’aquests grups que compten amb les mirades de diferents sectors relacionats, ens ajuden a posar en marxa accions estratègiques, però també concretes que anirem incorporant durant l’any”, ha ressaltat la regidora d’Habitatge, María Baca.