S’ha publicat al DOGV núm. 9675 de 04/09/2023 la Resolució de 28 d’agost de 2023, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l’any 2023 i per la qual s’ha concedit a l’Ajuntament d’Alcoi la quantitat de 4.000 euros amb motiu de l’organització a la nostra ciutat del Campionat d’Espanya de patinatge artístic grups xou.