La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat este matí les les bases de les ajudes per a esportistes no professionals d’Alcoi. La dotació total és de 14.000 euros. L’import mínim de les beques objecte de la present convocatòria serà de 300 euros, i el màxim de 2.000 euros. El nombre de beques que es concediran no serà superior a vint i vindrà determinat per la classificació d’acord amb la puntuació obtinguda pels aspirants que hagen superat el mínim exigit i fins a esgotar el crèdit pressupostari consignat. S’establixen tres criteris de valoració totalment objectius amb un total de 100 punts, distribuïts de la manera següent: Historial Esportiu; 75 punts, Aspectes socioeconòmics; 20 punts i informe acadèmic 5 punts.

Des de la regidoria d’Esports es considera molt important fer costat als joves esportistes que destaquen i que tenen una gran progressió, i tot això amb una ajuda econòmica significativa que puga contribuir de manera decidida a col·laborar en les despeses que genera la participació en competicions, concentracions, cursos de tecnificació, etc.

Cal recordar que des de l’any passat l’Ajuntament d’Alcoi ha duplicat enguany les ajudes directes als esportistes alcoians, ja que a més d’estes beques. Es van crear convenis singulars amb esportistes d’elit de la ciutat. En total van ser 2.000 € per a cadascun amb els esportistes de la ciutat que estan en centres d’alt rendiment i equips nacionals de les seues modalitats. Andrea Silva, Néstor Abad, Laura Casabuena, Maia Llácer, Daniela Picó, Gaizka Porras i Joan Montes.

Gràcies a la creació d’estos convenis singulars les beques per a esportistes no professionals poden arribar a un major nombre d’esportistes, ja que els conveniats queden fora de les beques.

Són molts els esportistes de nivell que hui dia té la nostra ciutat. Des de la regidoria d’Esports sempre es busca secundar i davant l’increment dels últims anys del nombre d’esportistes que obtenen magnífics resultats a nivell nacional i internacional, des de l’any passat es van multiplicar per dos les ajudes directes per a secundar i acompanyar als nostres esportistes en els seus reptes i objectius esportius i personals.

En total són 28.000 euros destinats enguany als esportistes alcoians que aconseguixen èxits en les seues modalitats i que són referents per a la nostra ciutat.

El regidor d’Esports, Alberto Belda, destaca que “estes beques suposen un suport per als nostres esportistes, que sense ser professionals tenen unes despeses importants. Es tracta d’esportistes amb un gran present i futur, que porten el nom d’Alcoi allà on competixen, i l’Ajuntament està al seu costat”.