El Ple del Consell ha aprovat la declaració de bé d’interés cultural immaterial de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Es tracta d’un dels esdeveniments més importants per al municipi, que ofereix una àmplia gamma de propostes, com ara activitats comercials, de restauració, gastronòmiques, lúdiques, culturals o de difusió i revitalització del patrimoni immaterial.

El seu poder de convocatòria, el considerable volum econòmic que genera, la contribució al manteniment de valuosos elements del patrimoni gastronòmic, artesanal i esportiu valencià, i, especialment, el sentiment d’identitat i continuïtat que infon a la població contestana posen de manifest de manera incontestable la seua singular rellevància patrimonial.

Els seus orígens es remunten al privilegi atorgat l’any 1346 pel rei Pere IV el Cerimoniós per a la celebració d’una fira anual a partir de la festivitat de Sant Miquel i, des d’aleshores, se celebra de manera quasi ininterrompuda.

En l’actualitat, la Fira té una durada de tres a cinc dies, al voltant de l’1 de novembre, festivitat de Tots Sants, i ha ampliat el seu marc espacial des de la ubicació inicial a la Vila Vella i als carrers adjacents fins a desplegar-se actualment en quasi tot l’espai urbà.

A més de la declaració com a bé d’interés cultural, el decret estableix una sèrie de mesures de protecció i salvaguarda del bé, que es concretaran a realitzar tasques d’identificació, descripció, estudi i documentació del bé, incorporar testimonis disponibles amb suports materials que garantisquen la seua protecció i preservació o vetlar pel normal desenvolupament i la pervivència d’aquesta manifestació cultural.

Fira de Cocentaina

Fira de Cocentaina

Fira de Cocentaina

Fira de Cocentaina