Aquest migdia s’ha presentat en roda de premsa el ‘Pacte del Parterre’, un acord programàtic entre PSOE i Compromís per a governar Alcoi durant els pròxims quatre anys. Aquest pacte neix, diuen, des de la responsabilitat per contrarestar les polítiques de dretes que s’esperen del govern de la Comunitat Valenciana. L’acord té com a objectiu transformar la ciutat, respectant la cultura i la llengua alcoiana i valenciana. Toni Francés serà l’alcalde i Àlex Cerradelo el vicealcalde.

EL PACTE AL DETALL

Una de les bases d’aquest acord són les polítiques inclusives i de protecció de la gent més vulnerable a la nostra ciutat, i per tant, s’han acordat distintes actuacions que així ho faciliten.

• Es crearà una Xarxa d’ajuda a les persones no dependents que pateixen una soledat no volguda, davant d’una població local que té un índex del 31% de gent major de 65 anys, i on necessitem una ciutat més adequada i amable amb la gent gran.

• Cal acordar, en el si de la Mancomunitat, la creació d’un Centre Comarcal d’Acollida a dones i famílies víctimes de la violència masclista, i reservar una quantitat d’habitatges en l’àmbit comarcal (es reservarà un mínim del 10% dels habitatges públics), per a garantir els recursos residencials destinats a aquest tipus de persones en risc.

• Crearem un centre de dia per a persones grans a la nostra ciutat, tenint en compte que, som una ciutat que actualment té molt poques places d’aquest tipus.

• Desenvoluparem un Programa d’Envelliment actiu, que ajude a la nostra gent gran a conéixer els recursos per a tindre una vida activa.

En matèria de Promoció Econòmica han acordat una sèrie de mesures que a continuació enumerem

• Creació de nou sòl industrial al terme municipal d’Alcoi, i de sòl industrial de gestió mancomunada.

• Creació d’una Oficina d’atracció d’inversions.

• Implantació del Parc Tecnològic de Rodes que inclourà; incubadora d’empreses tecnològiques i creació de hubs tecnològics publicoprivats al voltant de necessitats de la indústria de la comarca.

• Implantació del parc Científic UPV.

• Pla millora dels Polígons Industrials, que ens permetrà continuar avançant en zones industrials avançades a la nostra ciutat.

• Pla dinamització Comercial.

• Desenvolupament de l’Empresa Pública Municipal, per començar a estudiar la remunicipalització de determinats serveis públics actualment gestionats de manera indirecta.

• Aprovació definitiva del PGOU que permeta el desenvolupament tant industrial com residencial d’Alcoi.

Per a una ciutat que millora la qualitat de vida dels seus habitant el Govern prendrà una sèrie de mesures per facilitar els serveis públics a les alcoianes i alcoians, que es resumeixen en:

• Un transport públic i de qualitat que substituïsca el cotxe: volem un bus ecoeficient, amb un augment de bonificacions, i amb freqüències i horaris adequats als barris, als polígons industrials, a l’hospital i als centres educatius i esportius.

• Donarem un impuls a la mobilitat sostenible, treballant amb la Mancomunitat i amb altres administracions, per a millorar el transport comarcal mitjançant la creació de nusos internodals i intercomarcals d’autobús.

• Increment del parc públic d’habitatge i augment de la col·laboració públic-privada per a la rehabilitació d’habitatge privat. Inici de les obres de l’ECOBARRI al centre de la ciutat, que generarà un augment del parc públic d’habitatge en l’àmbit local.

• Canviarem els Pressupostos Participatius modificant aspectes que milloren el seu desenvolupament, creant també un Consell Social on estiga tota la ciutadania representada, i que confeccione i realitze avaluacions anuals dels serveis públics municipals.

• Durant el primer any tindrem obert el dispensari del Camí (zona alta) a la nova ubicació.

• Elaborarem, de la mà dels veïns, un Pla de Manteniment integral de la ciutat que arreplegue les necessitats dels barris.

• De la mà del Pla d’Accessibilitat local acordat per tots, implantarem mesures integrals d’accessibilitat a la nostra ciutat.

• Augmentarem els horaris i el personal d’atenció al ciutadà presencialment, per tal d’evitar els problemes que encara puga generar la tecnologia a determinades capes de la societat, amb una Oficina de Relació amb les Administracions.

• Reforçarem, amb almenys dos tècnics especialistes, l’UPCCA per garantir una atenció adequada davant de l’increment d’addicions, que ha augmentat sobretot entre els més joves.

• Per als joves també desenvoluparem el Pla d’Emancipació Jove de la ciutat, que ajudarà els nostres joves a fer un pas endavant en la seua emancipació.

• Desenvolupament d’una estratègia de renaturalització que ajude als objectius marcats per Europa en matèria de transició ecològica.

• Proposem la creació d’una Planta de Biogàs, Biomassa o altres alternatives energètiques, que aconseguirà la creació de llocs de treball de qualitat, la reducció del rebut de la brossa, i millorarà la lluita contra el canvi climàtic. En resum que les alcoianes i alcoians puguen decidir sobre la seua energia, incloent-hi la creació d’una Comunitat Energètica Local.

La Cultura és un bé bàsic per a les ciutats i un dret ciutadà, però a més potser una indústria a les nostres ciutats. Per això, han acordat una sèrie de mesures que ajuden al desenvolupament d’una indústria cultural, que tinguen cura del nostre patrimoni i que potencien un dret fonamental com és la cultura. Això es pot traduir en:

• Volem recuperar i transformar el SOUND JORDI, creant un festival de música en valencià que recupere els grans concerts i articule concerts més menuts durant tot l’any i que visibilitzen els nostres artistes.

• Volem crear la setmana del festival CAMILO FEST; on es reconega l’extensa obra del nostre artista més internacional.

• Crearem la Pinacoteca Alcoiana i el museu de Camilo Sesto.

• Generarem un marc, un ambient adequat perquè es done la creació, per això volem fer a un espai de dimensions i emplaçament adequat, on construir un Centre de Creació Cultural autogestionat, on càpiguen totes les disciplines i fins i tot es puguen compartir experiències i idees amb un hotel d’associacions.

• Entenem que la transició ecològica ha de millorar notablement la vida de les alcoianes i els alcoians, i en sintonia amb les administracions europees augmentarem, les ajudes per a frenar la POBRESA ENERGÈTICA.

• Fomentarem la generació d’energia verda de forma local, si creem la nostra energia verda, el preu baixarà, i sobretot podrem decidir quins models més solvents i ecològics per a nosaltres.

• Per a una millor gestió d’aquests recursos, obrirem una oficina de Canvi Climàtic i Energia, que permeta als ciutadans la gestió fàcil d’ajudes i optimització dels recursos energètics.

• Executarem un pla especial del centre, per facilitar la seua adaptació als nous usos, i necessitats, i intentant que el centre siga una zona tant ecoeficient com siga possible.

 

PROPOSTA DISTRIBUCIÓ DE REGIDORIES

PSOE

• GESTIÓ ESTRATÈGICA
• INNOVACIÓ
• UNIVERSITATS
• FONS EUROPEUS
• TURISME
• ADMINISTRACIÓ LOCAL
• SERVEIS PÚBLICS
• MOBILITAT SOSTENIBLE
• FESTES
• HISENDA
• URBANISME
• EDUCACIÓ
• ESPORTS
• RECURSOS HUMANS
• TRANSICIÓ ECOLÒGICA I MEDI AMBIENT
• HABITATGE
• PATRIMONI MUNICIPAL
• SEGURETAT CIUTADANA
• EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
• MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
• POLÍTIQUES INCLUSIVES
• PARTICIPACIÓ CIUTADANA
• GENT GRAN
• PATRIMONI CULTURAL
• NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

COMPROMÍS

• PROMOCIÓ ECONÒMICA
• INDÚSTRIA
• COMERÇ I CONSUM
• JOVENTUT
• IGUALTAT I DIVERSITAT
• CULTURA
• SALUT PÚBLICA