El govern municipal d’Alcoi  desmenteix  que el deute municipal haja augmentat en mes d’un milió d’euros, el deute viu de l’ajuntament a 31 de desembre de 2017 és de 22,044,300,74 euros i no de més de 23 milions. L’error en la publicació del Ministeri ja s’ha notificat per a la seua correcció.

Segons el govern, “els informes emesos per la intervenció municipal en la liquidació del pressupost i que es lliuren a tots els membres de la corporació en el mes de març per a la seua posterior ratificació plenària ratifiquen que el deute viu és de 22,044,300,74 euros”. Així mateix s’adjunta la comunicació que des de la intervenció municipal es trasllada a la plataforma del Ministeri, documentació que també formava part de l’expedient de liquidació del pressupost lliurat en el seu moment a tots els grups polítics.

“Lluny de tractar d’ocultar qualsevol informació ja anunciem en el moment de la liquidació del pressupost que el deute per habitant era de 360 euros enfront dels 650 quan governava el PP”, explica l’edil d’Hisenda, Vanessa Moltó.

Cal recordar, que el pressupost del passat exercici 2017 a més de complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària computats en termes de capacitat de finançament, en el qual la diferència entre ingressos liquidats al pressupost corrent i les obligacions abocava un resultat positiu d’1,093,925,66 euros.
Així mateix, el període mitjà de pagament als proveïdors es va situar a 5 dies “enfront de l’absoluta paràlisi i mes d’un any d’espera per a poder cobrar les seues factures quan governava el PP i el romanent de tresoreria va ser ajustat però positiu en 38.288,55 euros”, destaca, Moltó.

Vanessa Moltó indica que, «Donada aquesta bona marxa econòmica , cal esmentar que endeutar-se no és dolent, el que és dolent és endeutar-se massa. Quan governava el PP l’endeutament era del 108%, ara estem en un 45% el més baix dels últims 20 anys. El Ministeri considera un endeutament excessiu a partir del 75%. Un pressupost es nodreix de tributs, transferències d’altres administracions i prestem i el recomanable és finançar les inversions productives amb prestem ja que si es finançaren amb ingressos corrents seria a costa de recursos que tenim per als serveis bàsics de la ciutadania».

«Resulta doncs estrany que un partit que es declara d’esquerres com Guanyar, critique les polítiques públiques expansives del nostre govern, assumint el discurs de la troica o la dreta més rància», destaca Vanessa Moltó.

«El partit Socialista està demostrant, amb dades objectives que sap fer els deures quan es tracta de solucionar qüestions de gestió econòmica, de fet a nivell nacional Zapatero deixe un deute del 69% del PIB , Rajoy del 98,80%. Per la seua banda a la Comunitat Valenciana hem passat d’un endeutament governant el PP de 8576 euros per habitant a 680 amb el PSPV i a Alcoi hem passat d’un endeutament del 108% amb el PP a l’actual 45%» afirma, Moltó.

“Tot açò a més acompanyat en el cas de la nostra ciutat de grans subvencions per a poder dur a terme reptes importants i necessaris per a Alcoi, com el desenvolupament de l’estratègia DUSI que es traduirà en 20 milions d’euros que s’invertiran en la nostra ciutat en els pròxims anys amb projectes com Entença, o Rodes, 3 milions d’euros per a plans d’ocupació, 2,5 el passat any, inversions de mes de 2 milions d’euros en la recuperació dels nostres polígons, millora dels nostres centres educatius a través del pla ‘Edificant’, el quasi un milió d’euros de la Generalitat a través dels Fons Feder per al Molinar i la Via Ciclopeatonal que unirà Batoi i la Zona Nord”, conclouen.